Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 90 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå ledig en næringsdrevet fastlegeavtale tilknyttet Bragernes legesenter, lokalisert meget sentralt ved Bragernes Torg i Drammen, med svært gode kollektivforbindelser i umiddelbar nærhet. 

Ved Bragernes legesenter, som ble etablert i 1979, er det 5 fastlegeavtaler, en LIS1-lege og 4 tilsatte helsesekretærer. Legesenteret er en veldrevet og godt utstyrt praksis, som holder til i moderne lokaler. Det er erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og legesenteret har opparbeidet gode administrative og faglige rutiner. Tre av fire gjenværende fastleger er spesialister i allmennmedisin. Mulighet for hjemmekontor en dag i uken. Senteret drives som et AS, benytter WebMed journalsystem som er skybasert, og er tilknyttet Norsk Helsenett.

Fastlegehjemmelen har et listetak på 1100. Det totale pasientantallet ved legesenteret er ca. 5250. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det må inngås egen avtale med gjenværende leger ved legekontoret før inntreden i gruppepraksisen.

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus. 

Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommune. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at faglige samlinger tilbys regelmessig i regi av kommunen. 
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift og utvikling av legekontoret
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon, samt gjennomført LIS1 eller tilsvarende (eventuelt fritak må dokumenteres og vedlegges søknad)
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon skal vedlegges søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • Engasjement for drift av legesenter
 • God klinisk vurderingsevne
 • God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt, med mulighet for fritak fra legevakt første året som fastlege
 • Faglige samlinger for fastleger i regi av kommunen
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgrupper
 • Mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus    Tiltredelse etter avtale. 

  Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Helsedirektoratet og norsk HPR nummer. 


  I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aaserud, Anders Oddmund
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 922 46 722
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4811821889
Arbeidssted
Bragernes legesenter
Bragernes torg 6A
3017 DRAMMEN