Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig 12 måneders vikariat med mulighet for forlengelse som overlege ved Akutt- og mottaksmedisin og Observasjonsposten ved Medisinsk klinikk for deg som er spesialist innen generell indremedisin og/eller akutt- og mottaksmedisin. 

Vi er i gang med et spennende arbeid der en ser på mulige nye måter å organisere hele mottaksapparatet på. En ser for seg at denne stillingen får nær tilknytning til akuttmottaket.  

Som ledd i innføringen av akutt- og mottaksmedisin som spesialitet ved UNN er det også ønske om å bygge opp observasjonsposten til en seksjon med økt kompetanse, bedre samarbeid med akuttmottaket og mer faglig utbytte for LIS. Det er et stort fokus på å få på plass spesialister innenfor den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin.

Som overlege vil du ha en unik mulighet til å påvirke hvordan dette skal gjøres og bidra til utformingen av framtidens observasjonspost ved UNN. Ved ønske er det gode muligheter for faglige diskusjoner i AMM-kollegiet. 

Arbeidsoppgaver

 • deltagelse i seksjonens ulike aktiviteter, herunder previsitt, visitt og supervisjon
 • ivareta overlegens overordnede medisinskfaglige ansvar for alle pasientforløp
 • deltagelse i Medisinsk klinikk sin undervisning av leger i utdanningsstillinger
 • innføring av kvalitetsforbedrende tiltak ved seksjonen

Kvalifikasjoner

Spesialist innenfor generell indremedisin/indremedisinske spesialiteter eller akutt- og mottaksmedisin

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • positiv og løsningsorientert
 • fleksibel og gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • faglig og personlig utvikling
 • nært og godt samarbeid med andre seksjoner og klinikker
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Jacob Olof Odeberg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +46702087571
Navn: Ole Martin Hoff
Tittel: Overlege
Telefon: +4793695151
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø