Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi er det ledig 2 faste stillinger og 1-2 vikariater for lege i spesialisering innen medisinsk biokjemi. Oppstart ønskelig august 2024, evt. tidligere. Vikariat er av 6-12 mnd. varighet med meget gode muligheter for forlengelse.  Vi har et aktivt miljø for utdannelse av nye spesialister i medisinsk biokjemi, og vi ønsker velkommen til et spennende fagfelt. 

Avdelingen er den desidert største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt vel 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus. I tillegg til det vanlige repertoaret innen medisinsk biokjemi, har avdelingen også stor aktivitet innen laboratoriemedisinsk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer, og et spesielt bredt repertoar innen cancermarkører, biologiske legemidler, spesialiserte koagulasjonsanalyser, hormoner, vitaminer samt genanalyser. Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering.

I samarbeid med Universitetet i Oslo er det stor forskningsaktivitet ved avdelingen. Det drives basalforskning, translasjons- og klinisk forskning. Mange av forskningsprosjektene er i samarbeid med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus og institutter ved Universitetet i Oslo.

Flere seksjoner har virksomhet på tvers av geografi. De utlyste stillingene er i medisinskfaglig seksjon hvor 6 av 7 leger i spesialisering er organisert. Stillingene vil geografisk være plassert på en eller flere av lokalisasjonene Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål eller Aker.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes vil bli involvert i avdelingens daglige drift og vil etter en utdannelsesplan være tilknyttet avdelingens ulike seksjoner og grupper
 • Delta i tverrfaglige møter med kliniske avdelinger
 • Delta i utviklings- og forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må være utdannet cand.med. Norsk autorisasjon som lege. 
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Interesse for forskning og forskningserfaring vil vektlegges.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanningsløp i Norge.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du: 

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Har evnen til å arbeide selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for medisinsk biokjemi, laboratoriemedisin og forskning 
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Har interesse for å ha utstrakt kontakt med våre rekvirenter
 • Personlige egenskaper og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Avdelingen stimulerer til deltagelse i dobbeltløp, dvs. spesialisering og PhD-prosjekt over inntil 6 år. Ved ansettelse i fast stilling vil interesse og vilje til forskningsengasjement vektlegges. 
 • Et miljø med mange stillinger for leger i spesialisering der flere er meldt opp til PhD-programmet
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Karin Toska
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4723027415
Arbeidssted
Avdeling for medisinsk biokjemi, Medisinsk faglig seksjon, Oslo universitetssykehus HF
Ullernchausseen 70
0379 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image