Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjon for gruppeterapi ved Øvre Romerike DPS har nå ledig 10% stilling for overlege.

DPS Øvre Romerike har 102 årsverk og består av en Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, Seksjon for gruppeterapi, Akutteam og Seksjon for kontorfaglige.
Vi ivaretar spesialhelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad.

Seksjon for gruppeterapi gir et behandlingstilbud til pasienter med moderate til alvorlige personlighetsforstyrrelser. Mange har i tillegg spiseforstyrrelse, omfattende relasjonelle traumehistorier, og symptombilder med PTSD, dissosiasjon og affektreguleringsvansker.
Seksjonen har spisskompetanse på gruppeterapi, dynamisk psykoterapi og har flere MBT grupper. Vårt team er sammensatt av psykologspesialister, overlege/psykiater, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog og psykomotorisk fysioterapeut.

Vi ønsker deg velkommen som søker!  

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Mulighet til å jobbe som gruppeterapeut hvis ønskelig
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Være med å påvirke og utvikle fag og kompetanse på seksjonen.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver vil tilkomme.
 • Bistand overfor andre seksjoner ved DPS ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring med gruppebehandling er ønskelig.
 • Videreutdanning innen gruppepsykoterapeutisk metode er ønskelig.
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort og godt overlegemiljø.
 • Ukentlige legemøter.
 • Regelmessig felles internundervisning.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner!
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig. Bli med hvis du vil!
 • Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling.
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teater- og kinobilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Ahus har personalboliger og personalbarnehage.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Oslo-Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stine Eilertsen Kjøsnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4745473367
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Øvre Romerike seksjon gruppeterapi
Myrvegen 80
2052 Jessheim