Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig 2 vikariater for lege i spesialisering innen generell kirurgi/gastroenterologisk kirurgi med primær tilknytning til Ullevål.

Oppstart 03.06.24, eller etter avtale med Tom Glomsaker 

Vikariatene har en varighet på 6 måneder med mulighet for forlengelse.


Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ble 6. april i år slått sammen med Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Det nye klinikknavnet er Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin.

Avdeling for gastrokirurgi består av samlet gastrokirurgisk virksomhet fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen er organisert i fire kliniske seksjoner/enheter, henholdsvis Enhet for øvre gastrokirurgi (Ullevål), Enhet for nedre (colorektal) kirurgi (Ullevål), Seksjon for lever- og pancreaskirurgi (Rikshospitalet) og Seksjon for avansert bekkenkirurgi (Radiumhospitalet). Overvektskirurgi og dagkirurgi ved Aker sykehus inngår i virksomheten på Ullevål. 

Avdelingen har p.t. 35 overlegestillinger, hvorav 3 har tilknyttet professorat II. Avdelingen har 5 sengeposter og egne poliklinikker og dagkirurgi. Det er et utstrakt multidisiplinært samarbeid med de øvrige avdelingene i sykehuset, bl.a. i behandling av pasienter med multitraume og kreftsykdommer. Avdelingen har en betydelig virksomhet innen gastroenterologisk onkologi og avansert laparoskopisk kirurgi. Legene deltar i en omfattende kirurgisk poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Avdelingen har en stor forsknings- og utdanningsvirksomhet, også av medisinske studenter. Det er meget gode muligheter for både forskning og utviklingsarbeid.

Det er per i dag tre LIS vaktsjikt med til sammen 30 LIS på Ullevål som dekker gastroenterologisk kirurgi og barnekirurgi. Det øverste sjiktet fungerer ofte også som teamleder for traumemottak og har betydelig organisatorisk ansvar for den operative driften på vakttid.

Stillingen er primært knyttet til Ullevål, men mulighet for rotasjon mellom de andre gastrokirurgiske seksjonene i OUS kan diskuteres om kandidaten har behov. Det forventes deltakelse i seksjonens drift på Aker.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

  • Det vil bli forventet at man tar del i avdelingens utdannings- og forskningsaktiviteter.
  • Stillingen innebærer p.t. deltagelse i gjeldende vaktordninger på Ullevål og at utdanningskandidaten må påregne deltakelse i seksjonens arbeid på flere geografiske steder i OUS.

Kvalifikasjoner

  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Personlige egenskaper

  • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere.

Vi tilbyr

  • Trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
  • Mulighet for utvikling av kompetanse innen stort område av gastroenterologisk kirurgi og multitraumebehandling.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Tom Birger Glomsaker
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 482 50 264
Arbeidssted
Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image