Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker avdelingssjef ved Avdeling for endokrinologi.

Avdeling for endokrinologi har en stor og aktiv poliklinikk og deler sengepost med avdeling for nyresykdommer. 
Endokrinologisk poliklinikk har ca. 15 000 konsultasjoner årlig. I poliklinikken drives utredning og behandling av endokrinologiske sykdommer, med diabetes og osteoporose som største sykdomsgrupper. Poliklinikken er stadig i utvikling, og vi har en aktiv jobbglidning mellom de ulike yrkesgruppene. Vi samarbeider tett på tvers av profesjoner.

Avdelingssjef er plassert i linje, direkte underlagt klinikksjefen og inngår i klinikksjefens lederteam. Avdelingssjefen er faglig, organisatorisk og administrativt leder for avdelingen og har personalansvar for legene og seksjonsledere.

Oppstart etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse, personalansvar, drift og økonomi
 • Pasientbehandling
 • Bidra til at klinikken utøver sitt regionansvar med høy faglig kvalitet og tilstrekkelig kapasitet
 • Utdanning av helsepersonell
 • Sørge for at nyansatte leger får tilfredsstillende informasjon og opplæring ved tiltredelse og at leger i spesialisering får tilfredsstillende etterutdanning  
 • Sørge for effektiv drift gjennom å fordele tilgjengelige ressurser på en hensiktsmessig måte og gjennom god planlegging
 • Forskning
 • Tilrettelegge for klinisk forskning på avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Spesialist i endokrinologi
 • Relevant lederutdanning eller lederegenskaper og resultatoppnåelse  
 • Kompetanse/erfaring innen budsjettering og resultatoppfølging 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å lede ut i fra klinikkens og sykehusets mål og verdier
 • Evne og vilje til omstilling og nytenkning
 • Evne og vilje til å motivere og inspirere medarbeidere og kollegaer
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Evnen til helhetlig og innovativ tenkning og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet for rollen

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og stimulerende miljø med både høy klinisk aktivitet og forskningsaktivitet
 • Inspirerende samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt, både når det gjelder klinisk virksomhet og forskning
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Medlemskap i pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Hildur Henriksen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91139504
Navn: Tine Rønne
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: +47 95906320
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim