Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Referensnummer PAR 2024/248

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper! Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden (avdelningar).

Avdelningen för urologi är en av dessa avdelningar och har en hög akademisk aktivitet med såväl utbildning som flera pågående forskningsprojekt inom flera fält. Vid vår avdelning är såväl utbildning som forskning intimt kopplad till den kliniska verksamheten och klinik och akademi arbetar gemensamt med en hög ambitionsnivå. Vi önskar rekrytera en professor som kan vidareutveckla avdelningens forskning och undervisning inom ämnesområdet samt våra interaktioner med det omgivande samhället, framförallt med hälso- och sjukvården.

Ämne 
Urologi.

Ämnesbeskrivning 
Anställningen är inom ämnesområdet urologi och avser kirurgisk och medicinsk behandling av dels urinvägarnas sjukdomar och dels sjukdomar inom mannens reproduktionsorgan.

Arbetsuppgifter 
I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet på nationellt och internationellt konkurrenskraftig nivå. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet för ämnesområdet urologi och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar.

Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer i ämnesområdet urologi. I arbetsuppgifterna ingår att aktivt främja utveckling av akademisk kompetens inom ämnesområdet på lokal och nationell nivå.

Anställningsinnehavaren ska också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom akademiskt ledarskap med administrativa uppgifter och att inneha interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta anställningsinnehavarens kompetens och erfarenheter.

Behörighet  
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Läkarlegitimation och specialistkompetens i urologi är krav för anställningen. Enligt Högskolelagen får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Anställningen är förenad med en anställning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och därför krävs att man enligt Socialstyrelsen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

För anställningen krävs även goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.
Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och i andra hand klinisk skicklighet. Vid bedömningen kommer även administrativ skicklighet och förmåga till samarbete att beaktas.
Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning inom urologi. Särskild vikt läggs också vid peer-review-granskade publikationer i internationella tidskrifter där kvalitet och vetenskapliga insatser tillmäts större vikt än den totala vetenskapliga produktionen. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning. Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag i konkurrens är meriterande. Uppbyggda internationella nätverk, samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid god förmåga till handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet inom ämnesområdet. Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av planering i utbildning och kursansvar tillmätas vikt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt tillmätas dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete inom området urologi samt förmåga till utveckling av det kliniska arbetet och implementering av forskning i kliniken. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av kliniskt och akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande. De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Anställning 
Tillsvidareanställning, med omfattning heltid (100%). Tillträde enligt överenskommelse.   

Anställningsinnehavaren kommer kliniskt vara knuten till den kliniska verksamheten inom urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Akademiskt är placeringen vid sektion 2 vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Kontaktuppgifter för anställningen 
Eva Forssell-Aronsson, sektionschef/professor, tfn: 070-3722626, e-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se
Jovanna Dahlgren, prefekt/professor, tfn: 0766-186737, e-post: jovanna.dahlgren@gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Övrigt
Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Anvisningar för ansökan – Medarbetarportalen (gu.se)

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas (på svenska eller engelska) :
  • Läkarlegitimation 
  • Specialistkompetens i urologi 
  • Doktorsexamensbevis 
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Forskningsplan
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/248 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.
 
Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-19 
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Eva Forsell-Aronsson
Tittel: Sektionschef/professor
Telefon: +46 703732626
E-post: eva.forsell.aronsson@gu.se
Navn: Jovanna Dahlgren
Tittel: Prefekt/professor
Telefon: +46 766186737
E-post: jovanna.dahlgren@gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Blå stråket 5
413 45 GÖTEBORG
sweden