Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Vi har et ledig 100 % vikariat i ett år for overlege ved Seksjon for fremre segment med eventuell mulighet for forlengelse. Ønsket oppstart august 2024.

Klinikk for Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ble 6. april i år slått sammen med Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Det nye klinikknavnet er Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin

Øyeavdelingen, Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin (KSM) ved Oslo universitetssykehus HF, har nesten 300 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget. Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester (medfødt glaukom, retinoblastom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional (episkleral brachyterapi) og flere ulike regionale funksjoner. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 15 senger. Seksjon for fremre segment har både kirurgisk og poliklinisk aktivitet innen flere deler av øyefaget, og har mye spennende forskning, inkludert pågående kliniske studier på glaukom-, hornhinne- og kataraktkirurgi og flere kvalitets-/forskningsregistre. 
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene ved Seksjon for fremre segment omfatter utredning og behandling av pasienter med glaukom, hornhinnesykdommer, katarakt og annen linsekirurgi og det vil bli aktuelt å jobbe med alle disse pasientgruppene, i tett samarbeid med erfarne overleger 
 • Glaukompasienter vil utgjøre en vesentlig del av oppgavene i aktuelle vikariat, og opplæring i undersøkelse/behandling av pasienter med barneglaukom kan bli aktuelt
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Evt. vurdere henvisninger
 • Det kan bli aktuelt med involvering i forskningsprosjekter / forskningsveiledning, undervisning og fagutvikling dersom ønskelig
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i øyesykdommer. Leger i spesialisering som snart er ferdig spesialist i øyefaget oppfordres også til å søke.
 • Det vil bli lagt vekt på klinisk og kirurgisk erfaring med pasientgruppene som behandles på seksjonen.
 • Relevant forskningskompetanse/forskningsinteresse vil bli vektlagt
 • Søkere må beherske skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, herunder ansvarsfølelse, pasientomsorg, ærlighet og gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide strukturert, ha stor arbeidskapasitet og punktlighet.
 • Genuin interesse for fagfeltet og de ulike aspektene ved arbeidet på seksjonen, inkludert kirurgi, poliklinikk og visitt.
 • Interesse for glaukomdiagnostikk og glaukomkirurgi er ønskelig
Vi tilbyr
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter overenskomst.
 • God pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Olav Kristianslund
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4741625514
E-post: olakri@ous-hf.no
Navn: Morten Carstens Moe
Tittel: Avdelingsleder
E-post: mortmo@ous-hf.no
Arbeidssted
Øyeavdelingen, Ullevål, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image