Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kan du tenka deg å spesialisera deg innan kirurgi ? Da kan du være  en av vår nye Lis 2/3 innan fagfeltet generell/gastro kirurgi.

Vi har ledig  fast utdanningsstilling for Lis 2/3 innan fagfeltet generell /gastro kirurgi med oppstart ca 15.07.2024. Dersom du er i kommunal Lis 1 tjeneste, kan det være aktuelt med oppstart 01.09.2024. 

Kirurgisk avdeling ved Stord sjukehus har pr d.d 6 stk utdanningsstillingar for Lis. Vi arbeider med å få til en auke til 7 stk utdanningsstillingar. Vi har pr d.d ei fordeling på 3 stk innan ortopedi og 3 stk innan kirurgi. Samarbeidet mellom fagfelta er tett og godt. 

Kirurgisk avdeling har ein aktiv sengepost med 18 senger. Det er kort liggetid og stor utskifting av pasientar i løpet av dagen. Vi har operasjonsavdeling med 4 stk operasjonsstover, og som Lis 2/3 hos oss, kjem du raskt igang med å assistere og etterkvart skape deg liste med eigne pasientar  til operasjon. Du vil raskt oppleva å få stort ansvar og god supervisjon. Vi legg vekt på at du raskt skal få komme til på operasjonsavdelinga og assistera på operasjoner. Hos oss opererer vi mye brokk operasjoner, galle operasjoner, variser og proktologi.  

Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF og er nærsykehuset for ca 50 000 innbyggjarar. Vi har akutt beredskap for føde og kirurgi ved sjukehuset. Vi har urologisk tjeneste i samarbeid med Haugesund sjukehus ved at urolog kjem til Stord og har operasjonsdagar og poliklinikk. Vi har tett samarbeid med Haugesund sjukehus og Haukeland sjukehus.  

Er du interessert i sårbehandling, har vi ein sårpoliklinikk med stor aktivitet, som du får god innføring i om det er ønskelig. Kroniske sår er det mykje av i samfunnet og ei god innføring i denne type sårbehandling, vil væra ei god investering med tanke på  framtida i di Lis 2/3 tjeneste. 

Arbeidsoppgåver

 • Vanleg kirurgisk tjeneste på sengepost, operasjon og poliklinikk
 • Primærvakt med ansvar for mottak av både kirurgiske og ortopediske pasientar på vakt tid, mellom kl 15:40 og 08.00.
 • Sykehuset har akuttfunksjon for kirurgi, men store laparatomier  og Cancerkirurgi er sentralisert til Haugesund sjukehus.
 • Når det gjeld elektive prosedyrer, er hovedfokus laparoskopisk cholecystektomi, laparoskopisk- og åpen hernie kirurgi, endovaskulær varisekirurgi, proktologi, sårbehandling og diverse mindre kirurgiske prosedyrer
 • Veiledning av Lis 1  er ei viktig arbeidsoppgave 
 • Tverrfagleg samarbeid

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er et krav
 • Gjennomført og fått godkjent løp som  LIS 1 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørande for forsvarlig pasientbehandling. Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråkligvidaregåande skole, må minimum ha bestått Bergens testen, eller annen norsk test på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.  
 • Arbeid på tilsvarende sykehus med vakttjeneste som lege er en fordel 

Personlege eigenskapar

 • Faglig dyktighet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Du må kunne arbeide målretta og strukturert, både sjølvstendig og i team
 • Ansvarsbevisst
 • Arbeidsom
 • Bidra positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå, der du kjem raskt til med operative oppgåver og sjølvstendig poliklinikk
 • Eit godt kollegialt miljø
 • Avdelinga legg i stor grad til rette for gjennomføring av kurs og spesialiseringa vidare
 • Eit aktivt og triveligt miljø
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig pensjonsordning, Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs-bedrift( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 41249100
E-post: aud.lisa.kjol@helse-fonna.no
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 53491000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk Avdeling Stord, Helse Fonna HF
tysevegen 64
5416 STORD
Søk på stillingen