Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en psykiater eller en LIS som nærmer seg slutten av spesialiseringen i psykiatri og som har et engasjement for alderspsykiatri og kunnskap om fagfeltet. Vi har et tverrfaglig miljø med psykiatere, nevropsykolog, psykolog, geriater, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, sosionom, fysioterapeut og prest. Vi søker deg som er fleksibel i møtet med pasienter med svært ulike problemstillinger og som liker å samarbeide med kollegaer, både leger og andre faggrupper. Vi samarbeider også med somatiske avdelinger for å finne gode løsninger for pasienter som har behov for kompetanse på tvers av fagfeltene. Avdelingen kan by på godt samarbeid, et sterkt fagmiljø og kollegial støtte i krevende saker. Arbeidsoppgavene er hovedsakelig i poliklinikk og FACT-eldre. Veiledning av fastleger og sykehjemsleger vedrørende pasientsaker med samtidig psykisk og somatisk sykdom inngår også i arbeidet.

Alderspsykiatrisk poliklinikk har 14 årsverk, det gjennomføres omtrent 10 000 kliniske møter fordelt på 900 pasienter årlig. Poliklinikken utreder og behandler hele spekteret av psykiske lidelser, rus og demens med nevropsykiatriske symptomer hos personer som er 65 år og eldre. Poliklinikken har høy ambulant aktivitet gjennom FACT-eldre i tillegg til ordinær poliklinisk aktivitet med individuelle konsultasjoner og gruppebehandling. Samhandlingen innad i poliklinikken og med samarbeidende virksomheter er kompleks. 

Arbeidsoppgaver
 • Team medlem i FACT-eldre.
 • Behandler for pasienter med alvorlig psykisk lidelse.
 • Utredning og behandling av pasienter ved avdelingen.
 • Samarbeide med og veiledning av andre faggrupper.
 • Veilede på sykehjem/i primærhelsetjenesten i enkeltsaker.
 • Delta i tverrfaglige møter og diagnostiske møter.
 • Delta i drøftinger/bidra til å finne gode løsninger knyttet til pasienter som krever samarbeid. på tvers av somatiske og psykiatriske avdelinger ved sykehuset.
 • Delta i avdelingens internundervisning.

Kvalifikasjoner
 • Psykiater eller snart ferdig psykiater.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner.
 • Trives i tverrfaglig miljø.
 • Løsningsorientert og fleksibel.

Vi tilbyr
 • Faglig spennende arbeidsplass med muligheter til å påvirke arbeidsflyten
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig kompetanse og nærhet til somatiske avdelinger
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Bjarne Dahl
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 906 56 602
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO