Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut en deleliste ved Andøya legesenter, med oppstart fra 16.09.2024

En deleliste innebærer at to leger kan hjemle samme liste til en sammenlagt 100 %, som deretter tilfaller tiltredende lege i sin helhet når avtredende lege avslutter i sin fastlegeavtale, planlagt fra 1. april 2025.

Legesenteret har pr i dag 5 godt etablerte fastlegeavtaler. 

Fastlegeavtalen som utlyses, har per i dag et listetak på 1100 pasienter.

Legesenteret ligger rett vest for Kristiansand sentrum, med gode bussforbindelser og generelt god tilgjengelighet for publikum.

Senteret er veldrevet, godt utstyrt og har stabile og dyktig hjelpepersonell.
Legesenteret har i tillegg:
 • 4 spesialister i allmennmedisin med formell veilederkompetanse.
 • 1 lege i LIS3 utdanningsløp.
For mer informasjon: andoyalegesenter.no

Det tilbys gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter: 

Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen har egen LIS3-koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet, og søker ALIS-tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin (per 2023 er ALIS-tilskudd på omtrent kr 300 000,- NOK per ALIS per år).

Det gis et kommunalt utvidet basistilskudd per pasient for fastlegelister med mer enn 800 pasienter.
Det gis et kommunalt etableringstilskudd på kr. 200 000,- NOK.
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1.
 • Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS.

  Informasjon om søknad:
 • Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret. 
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en
   
 • Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
  Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Skadal
Tittel: Hjemmelsinnehaver
E-post: bente.skadal.andoya.legesenter@gmail.com
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder samfunnsmedisin
Telefon: +47 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Skonnertveien 12
4624 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen