Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som ønsker å gjøre en forskjell i samarbeidet mellom leger i primærhelsetjenesten og på sykehuset. Nå har du en unik mulighet til å bidra til gode helsetjenester for pasientene som både trenger en robust og god allmennlegetjeneste og spesialisert behandling og oppfølging i sykehuset. Legetjenestene er i endring og vi ønsker samhandlingsleger som ser både utfordringer og muligheter, og som mener at dette bør vi kunne gjøre bedre!

Nasjonale føringer er tydelige på at samhandlingen mellom tjenestenivåene er viktig for å kunne gi bærekraftige helsetjenester. Medisinsk divisjon ønsker å utvikle samarbeidet ved å ansette en eller to samhandlingsleger i 30-50 % stillinger. Stillingene utlyses som prosjektstillinger, i første omgang for ett år, med oppstart fra høsten 2024. Dato for oppstart er ønsket til begynnelsen av september, men med mulighet for tilpasning. De(n) som ansettes vil være tilknyttet to ulike fagavdelinger i divisjonen, sannsynligvis lunge og geriatri, men arbeidet vil være prosjekter som også gjelder andre avdelinger og helst flere avdelinger sammen. Aktuelle temaer kan blant annet være effektiv og nyttig kommunikasjon med fastleger/sykehjem/legevakt, henvisningspraksis, både elektivt og øyeblikkelig hjelp, og samarbeid om nye behandlingsforløp, inkludert digital hjemmeoppfølging. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen(e) er ny(e) og de er tilknyttet Medisinsk divisjon. Hensikten er å utvikle gode samarbeidsrutiner og fremme bedre samhandling mellom klinikere i sykehus og kommunehelsetjenesten og sikre at disse har med seg fastlegeperspektivet. 

Konkret vil det handle om å arbeide med et eller to samhandlingsprosjekter parallelt. Klinikken vil melde inn prosjekter der legesamarbeid anses som vesentlig for å løse utfordringene og som er av et omfang som kan utgjøre en forskjell når de løses. De som ansettes som samhandlingsleger vil delta i arbeidet med å bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres. 

Akershus universitetssykehus har en samhandlingsoverlege og en samhandlingslege som også er fastlege, begge er ansatt i Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen på sykehusnivå. Selv om de utlyste stillingene er tilknyttet Medisinsk divisjon vil de(n) som ansettes samarbeide tett og dra nytte av kontaktnettet til samhandlingsavdelingen, både i konkrete prosjekter og ved regelmessige samarbeidsmøter.

Kvalifikasjoner

 • Du må være mer enn gjennomsnittlig interessert i samhandling!
 • Du må være fastlege i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus
 • Du må være under spesialisering i allmennmedisin, men trenger ikke være ferdig spesialist 
 • Erfaring fra sykehuset gjennom tidligere ansettelser/turnus/LIS1/ALIS vil være en fordel
 • Interesse for og kjennskap til samhandlingsstrukturene i opptaksområdet vil være nyttig 
 • Forståelse for utvikling og krav til helsehjelp innen samhandlingsområdet er viktig

Personlige egenskaper

  • Vi ser etter personer som evner å tenke helhetlig og som finner konkrete løsninger for å forenkle kollegaers arbeid, øke kvaliteten og løse utfordringer som avdekkes
  • Du må være god til å kommunisere både skriftlig og muntlig
  • Du jobber systematisk og målrettet for å fullføre det du begynner på 
  • Gode samarbeidsevner er en forutsetning

  Personlige egenskaper tillegges vekt ved ansettelse

  Vi tilbyr

  Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus og vårt samfunnsoppdrag er stort og komplekst. Medisinsk divisjon er sykehusets største somatiske divisjon og både klinisk aktivitet og forskning er i stadig utvikling. Fra de siste årene nevnes PCI, trombektomi, flere ambulerende tjenester, hjemmedialyse, og samhandlingsprosjektene MILA (mitt liv mitt ansvar) og IHT (integrerte helsetjenester). 

  Stillingen(e) er nyopprettet og det er gode muligheter for å påvirke arbeidsoppgaver og -metoder for å oppnå bedre samhandling.  

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Allmennlege
  Arbeidsgiver
  Akershus universitetssykehus
  Kontaktpersoner
  Navn: Anne Helene Edvardsen
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: +4748102099
  Navn: Marte Christine Rognstad Mellingsæter
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: +4792449235
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Geriatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
  Sykehusveien 25
  1474 Nordbyhagen
  Søk på stillingen