Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Blakstad sykehus søker etter en faglig dyktig, engasjert og erfaren psykiater i 100 % fast stilling som avdelingsoverlege. Sykehuset har 3 avdelingsoverleger i tillegg til sykehusoverlege.  

Stillingen vil i første omgang være knyttet opp mot avdeling for spesialpsykiatri, grunnet langtidsfravær, men på sikt kan stillingen bli knyttet opp mot annen avdeling etter behov. Den som ansettes må derfor ha fleksibilitet i avdelingstilhørighet.  

Blakstad psykiatriske sykehus er et av Norges største sykehus for behandling av psykiske lidelser. Vi samarbeider med 4 lokalsykehus, 5 DPS, 2 politidistrikt og 22 kommuner. Befolkningen i vårt opptaksområde er omtrent 500.000 innbyggere. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner. 

Spesialistene ved avdelingen er organisert i egne behandlerseksjoner ledet av avdelingssjef, LIS er organisert i en egen fagseksjon på tvers av avdelingene i sykehuset.

Avdeling for akuttpsykiatri har totalt 54 døgnplasser. Disse er fordelt på psykiatrisk akuttmottak og tre akuttseksjoner. Avdeling for spesialpsykiatri har to psykoseseksjoner, lokal sikkerhetsseksjon, med FACT-sikkerhet, Seksjon for UNGE med mistenkt psykoselidelse, Basal eksponeringsterapi (BET) seksjon og Seksjon for utviklingshemming og autisme. Avdeling for alderspsykiatri har to døgnseksjoner, ECT enhet og alderspsykiatrisk poliklinikk. 

Vi driver større utviklingsarbeid der brukermedvirkning og helhetlig tenkning rundt pasientforløp står i sentrum, internt på sykehuset og i samråd med våre samarbeidspartnere. Det drives også svært godt rundt andre faglige satsninger som MAP, miljøbehandling og FACT-sikkerhet. I august 2025 samlokaliseres Blakstad sykehus med Drammen sykehus på Brakerøya. 

Vi søker deg som har lang erfaring fra fagfeltet og robust fagkompetanse. Du virker samlende og motiverende og står stødig i faglige beslutninger. Ditt arbeid må ivareta helhet på sykehus og klinikknivå, og samarbeid på tvers mellom avdelinger, til det beste for pasientene. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken? Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!  
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig ansvar i avdelingen i lederteam med avdelingssjef
 • Faglig rådgiver for avdelingssjef og sykehusledelsen
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe
 • Deltakelse i sykehusets faglinje
 • Være en pådriver i hendelsesanalyser, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Sikre implementering av nye retningslinjer, faglige anbefalinger og definerte lærings- og forbedringspunkter
 • Sikre gode pasientforløp og helhetlig forløpsstyring
 • Ivareta god saksbehandling og besvare henvendelser fra eksterne
 • Bidra til god samhandling internt og eksternt
 • Bidra i klinisk drift ved behov 
 • Bidra til faglig utvikling på sykehuset gjennom veiledning og undervisning av spesialister, LIS og øvrig personale
 • Mulighet for å inngå i bakvaktordning p.t. 22-delt hjemmevakt, tilstedevakt hver 11. helg

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri
 • Variert klinisk erfaring som legespesialist
 • Lang og bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og sykehuspsykiatri
 • Lang erfaring fra faglig ledelse med dokumenterte resultater
 • Helsejuridisk kompetanse med særlig vekt på Lov om Psykisk Helsevern
 • Erfaring med helhetlig forløpsstyring
 • Erfaring med og motivasjon for faglig ledelse i omstillingsarbeid og endringsprosesser
 • Forskningskompetanse vil være en fordel

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som har

 • Gode samarbeidsevner
 • Solide lederegenskaper
 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Vist at du arbeider strukturert, effektivt og målrettet
 • Evne til å balansere faglig utvikling og daglig drift
 • Motivasjon og interesse for utvikling av fagfeltet
 • Ønske om å delta i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • En sjelden anledning til å være med på flytting inn i helt nye og moderne sykehuslokaler på Brakerøya i 2025
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Mulighet til å være med å påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Marit Opsahl
Tittel: Sykehussjef
Telefon: 92244320
Navn: Magnus Karlsen
Tittel: Sykehusoverlege
Telefon: 40060777
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Blakstad sykehus, Vestre Viken HF
Strandveien 35
1392 Vettre
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image