Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Om oss:

Nevrologisk avdeling i Drammen er en stor avdeling som har områdefunksjon i hele Vestre Vikens nedslagsfelt, som omfatter en befolkning på ca 500.000 mennesker. Avdelingen har 27 senger inkludert slagenhet med 10 senger, dagenhet, poliklinikk og eget nevrofysiologisk laboratorium. Vi har et godt tverrfaglig behandlingstilbud for pasienter med hjerneslag, ALS, MS, nevroonkologi, epilepsi, hodepine og bevegelsesforstyrrelser inkludert dystoni, spastisitet og Parkinson.
Avdelingen har 11 LIS i vaktturnus med dagvakt, mellomvakt og nattevakt, og 12 overleger som går bakvakter. 

Ved nevrologisk avdeling i Drammen har vi ledig 4 faste stillinger og vikariater av ulik varighet fra 6-12 mnd for leger i spesialisering i nevrologi. Det påregnes at det blir interne opprykk til faste stillinger, hvilket vil kunne generere vikariater, med mulighet for forlengelse.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Ordinært LIS turnusarbeid med 11- delt tilstedevakt, der man går vaktturnus med dagvakt, mellomvakt og nattevakt. 
 • Arbeid på slagpost og nevrologisk sengepost under supervisjon av overlege
 • Pasientrettet arbeid på sengepost og i poliklinikk
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i forskning

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, eller annet skandinavisk språk.
 • Har god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Har kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Relevant klinisk erfaring
 • Erfaring fra forskning
 • Erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Arbeider strukturert og målrettet 

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • En god læringsarena for nevrologi med stort pasientvolum der man ser både vanlige og mer sjeldne nevrologiske sykdommer
 • Et godt og trygt faglig og hyggelig sosialt miljø med en stabil legegruppe
 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Kari Anne Bjørnarå
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4792668493
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk leger, Drammen Sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image