Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 

Vi søker etter kardiolog i 100 % fast stilling fra 01.09.24, med mulighet for fleksibelt oppstartstidspunkt etter avtale.

Avdelingen har fra før 3 erfarne kardiologer.

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen er seksjonert i hjerte-, lunge-, gastro- og nyreseksjon med dialyseenhet og har slagenhet. Avdelingen dekker gamle Hedmark fylke innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Avdelingen har 2 sengeposter med til sammen 45 døgnsenger. Vi har en kombinert medisinsk overvåkning/intensivavdeling med til sammen 9 senger. Vi har for tiden 16 overleger innen feltene kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, lungesykdommer, geriatri og palliasjon. Overlegen går pt 10-delt overlegevakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Det er i tillegg egen vaktlinje innen nefrologi. Avdelingen har 11 LIS 2/3-stillinger og 8 LIS 1 stillinger.


Arbeidsoppgaver

 • Kardiologene går generelle overlegevakter
 • Det er 2-3 LIS-leger knyttet til seksjonen
 • Seksjonen har ansvar for 13 senger på sengepost.
 • Kardiologene møter i tillegg for visitt og evt. tilsyn de lørdagene det ikke er kardiolog i helgevakt
 • Sykepleiedrevet poliklinikk
  •  Hjertesvikt
  • Spesialsykepleiere for oppfølging av pacemakere/ICD inkludert hjemmemonitorering
 • Seksjonen har et bredt repertoar av kardiologiske undersøkelse:
  • pacemakerimplantasjoner for hele gamle Hedmark fylke, unntatt Kongsvinger-regionen, med egen operasjonsstue.
  • ekkokardiografi, inkludert transøsofagusekko
  • nukleærkardiologi / myocardperfusjonsscintigrafi
  • ergospirometri
  • non-invasiv elektrofysiologisk undersøkelse (øsofagus-stimulering)

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i kardiologi. Kandidater som kan sannsynliggjøre at de innen kort tid vil motta spesialistgodkjenning er også velkommen til å søke. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Forskningserfaring og -kompetanse verdsettes, men tung og relevant klinisk erfaring er avgjørende.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et pulserende avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner 
 • Et ypperlig sted for kollegaer som ønsker å jobbe tett sammen med med andre grenspesialister i indremedisin
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.   

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anders Meyer-Nilsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90716635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2413 Elverum
Søk på stillingen