Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegevikar søkes til to legesentre sentralt i Lillehammer.

Begge sentrene er lokalisert midt i Lillehammer sentrum i Nymosvingen. Sentrene er veletablert med gode rutiner, og et hyggelig kollegium bestående av fire til fem leger, samt dyktige helsesekretærer. Legesenteret bruker skybasert journalsystem som gjør at det er lett å koble seg til fra hjemmekontor. Felles smågruppe sammen med andre leger. Det er kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferier og ved annet fravær. Det er fire kurative dager i uken og en ukedag avsatt til administrasjon.
 • Fra 1.6.2024 - jan 2025. Lillehammer legesenter med pasientliste på 700. Listen deles 1.8.2024 med en 0-hjemmel for deretter å øke med 50 pasienter hver 2.mnd. Deltagelse på dagberedskapen som kommunalt ansatt.
 • Fra 1.9.2024 - 28.2.2025, med mulighet til forlengelse. Svingen legesenter med pasientliste på 800.
Vikar kan velge mellom fastlønn eller næringsvirksomhet. Som næringsdrivende vil du ikke bli avkrevd leie i vikarperioden. Du beholder alle refusjoner og egenandeler. Kommunen har sykefraværsordning for næringsdrivende med godtgjørelse for fravær grunnet egen og barns sykdom inntil 10 dager pr. kalenderår.

Deltakelse ved Lillehammer interkommunale legevakt, som har et nedslagsfelt på ca. 70 000 innbyggere. 80 leger er tilknyttet legevakten som har nye, store lokaler ved sykehuset på Lillehammer. Det er fast honorar.

Det kan tilkomme andre ledige stillinger ved andre legesentre under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • Forsterket basistilskudd
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune.
 • Muligheten til å jobbe i et veldrevet legesenter med godt innarbeidede interne rutiner og godt kollegialt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige fagpersoner.
 • Godt utstyrte og fine kontorfasiliteter midt i sentrum av Lillehammer.
 • Dyktige helsesekretærer.
 • Inntil 10 dagers sykefravær med 60 % praksiskompensasjon for næringsdrivende leger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Miriam Tvedt
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: +47 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Nymosvingen 6,
2609 LILLEHAMMER