Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat fra dags dato, til og med 28.02.25.

Du vil bli en av to leger knyttet til dette bo- og behandlingssenteret, i tillegg til en LIS 1. Det er ønskelig med samarbeid på tvers av avdelinger.

Stillingen ønskes besatt så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
-          Ansvar for medisinsk behandling til beboere
-          Ta imot, følge opp og skrive ut beboere
-          Gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta legemiddelgjennomgang
-          Fortløpende oppdateringer av journaler og medisinliste
-          Bidra til tverrfaglig samarbeid

Krav til kvalifikasjoner
-          Norsk autorisasjon som lege
-          Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
-          Interesse for geriatri
-          Evne til tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr
Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.  Gyldig politiattest må kunne fremlegges. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktperson
Navn: Mette Kristin Hansen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 46505420
Arbeidssted
Jernbanegata 25
3070 SANDE I VESTFOLD