Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement, fleksibilitet og interesse for allmennmedisin og sykehjemsmedisin.

Vi har nå ett ledig svangerskapsvikariat i 100% stilling som sykehjemslege ved Halden Helsehus. Legen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Legetjenesten har vært relativ stabil gjennom mange år, og de fleste legene har jobbet hos i 5 år eller lengre. Vikariatet er ledig omgående.
  
Halden Helsehus er nylig rehabilitert, og tjenestene flyttet inn høsten 2022. Helsehuset har nå fått moderne og praktiske løsninger for både pasienter og ansatte. Det er i tillegg bygd en helt ny legevakt som er samlokalisert med Stangeberget legesenter.
 
Helsehuset har 47 korttidsplasser fordelt på 3 avdelinger inkludert Kommunale akutte døgnplasser (KAD), lindrende avdeling og rehabiliteringsavdeling. I april 2023 åpnet det 10 avlastningsplasser i husets 5 etasje.
 
Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning på kveld og helg. 
 
Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og ønske om gjennomført turnustjeneste/LIS1
  • Stillingen ønskes besatt av en lege med kompetanse og erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Andre søkere vil også bli vurdert.
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet.
 Vi tilbyr: 
  • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
  • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse.
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for ALIS-forløp.
Generelle betingelser:
Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 
Lønn i hht. lov- og avtaleverk.
Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.

Intervjuer og ansettelse vil skje fortløpende.

Søknad sendes:
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Kjersti Gjøsund
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 982 17 672
E-post: kjersti.gjosund@halden.kommune.no
Arbeidssted
Kjærlighetsstien 28
1781 HALDEN
Søk på stillingen