Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?  

Akuttpsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire behandlingsposter. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger. Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut et overlegevikariat i voksenpsykiatri. Vikariatet er ledig f.o.m.01.08.24-24.08.2025 med mulighet for forlengelse og/eller fast. 

Vi ser etter deg som er spesialist i psykiatri eller med kort tid igjen til ferdig spesialitet.

Søk på stilling hos oss og bli vår nye kollega! 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen er medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post.
 • Overlegen har veiledningsansvar for LIS leger.
 • Bistå med veiledning og undervisning for medarbeidere og studenter.
 • Delta i avdelingens 12-delte bakvaktslag.
 • Bistå enhetsleder i medisinsk faglige spørsmål.
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, samt delta aktivt i og være pådriver for å utvikle og gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri.
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp vil bli vurdert.
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri og rusmedisin vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling.

Personlige egenskaper

 • God formuleringsevne muntlig såvel som skriftlig.
 • God arbeidskapasitet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner.
 • Evne til og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Interesse og ønske om å være med på å utvikle akuttpsykiatrien på Ullevål.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Høyt faglig nivå.
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Spennende, utfordrende og godt arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift).
 • Et aktivt fagutviklings- og forskningsmiljø. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elsebeth Dyrø
Tittel: Overlege, tillitsvalgt
E-post: elsli@ous-hf.no
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92242240
E-post: morsel@ous-hf.no
Navn: Thorbjørn Harald Sundin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4799216599
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for akuttpsykiatri voksen, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image