Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du vår nye legekollega i det viktige arbeidet for barn og unge med psykiske helseutfordringer?

Det lyses ut 2 faste stillinger i 100% for LIS 3 (lege i spesialisering) ved St. Olavs hospital, Avd. for barne- og ungdomspsykiatri. Vi har ledig stilling ved BUP Seksjon Øya og BUP Seksjon Lian. Arbeidssted og oppstart etter nærmere avtale.

BUP Seksjon Øya består av allmennpoliklinikkene BUP Nidarø, BUP Røros, BUP Klostergata og BUP Elgeseter. Stilling vil knyttes til enten Nidarø, Elgeseter eller Klostergata, og disse poliklinikkene befinner seg sentralt i Trondheim. 

BUP Seksjon Lian tilbyr både akutt og elektiv avklaring/utredning/behandling i døgnrammer og akuttvurderinger/oppfølging ambulant og poliklinisk. Ved spesielt kompleks og alvorlig problematikk
følges også noen behandlingsforløp poliklinisk over tid.
I pasientbehandlingen har vi spesielt fokus på alliansearbeid med pasient, omsorgspersoner og andre
samarbeidspartnere. 
Poliklinikk Lian består av fagstab (leger, psykologer og familieterapeuter) ved de to døgnenhetene ved BUP
Lian, og Ambulant akutteam.

Er du lege innen allmennmedisin som er i behov av sideutdanning, i fulltid eller delt stillingsprosent, så er du også velkommen til å søke, da vi gjerne ønsker leger med denne erfaringen inn i vår virksomhet. Er du LIS1-venter imøteser vi også gjerne en søknad fra deg. For disse to gruppene er det da aktuelt med vikariater/ tidsavgrensede engasjement.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag, og er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. BUP er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og vi samarbeider tett med NTNU innen forskning og undervisning.

Avdelingen består av syv allmennpoliklinikker fordelt på to seksjoner; Seksjon Heimdal (Rosten, Tiller og Orkanger) og Seksjon Øya (Klostergata, Elgeseter, Nidarø og Røros) og en poliklinikk for barn innlagt ved Barne- og ungdomsklinikken. Seksjon Heimdal har også poliklinikk Mestringsfokus og en regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP), tilhørende Poliklinikk Tiller. Seksjon Lian drifter to døgnenheter, Akuttenhet og Utredning- og behandlingsenhet, og en poliklinikk. I tillegg består avdelingen av administrasjon og Enhet for fagutvikling med bl.a. Lærings- og mestringssenter, lokalisert i Klostergata.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht. gjeldende lover og retningslinjer
 • Deltakelse i avdelingens vaktsystem
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunalt hjelpeapparat
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge og gjennomført LIS1
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, pediatri eller allmennmedisin

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier
 • God evne til kommunikasjon og gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk jobbhverdag
 • God arbeidskapasitet og fleksibilitet med henhold til faglige oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt
 • Introduksjon i faget ved oppstart, se også offentlig utdanningsplan som beskriver hele spesialistløpet 
 • Gode muligheter for faglig utvikling med: Ukentlige legemøter med internundervisning sammen med LIS og overleger 
 • Faste regionale samlinger med andre LIS i Midt-Norge
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver og problemstillinger, både legespesifikke, men også egne terapier m.m.
 • Tverrfaglig jobbing med psykologer, familieterapeuter/sosionomer og pedagoger
 • 4 timer fordypning i uken
 • LIS oppnår ofte spesialisering innen tilnærmet normert tid
 • Spesialiseringen er variert med arbeid i poliklinikk, sengepost, somatisk barneavdeling og VOP
 • Ukentlig veiledning med overlege (både klinisk veiledning og terapiveiledning)
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi oppfordrer søkere fra hele landet til å søke, 1.gangsintervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i vårt område.
 • Les mer om oss her:  St. Olavs hospital, Avd. BUP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Gjertrud Kvalstad
Tittel: Seksjonssjef BUP Lian
Telefon: 91624551
E-post: Gjertrud.Kvalstad@stolav.no
Navn: Kjetil Sund Singsaas
Tittel: Seksjonssjef BUP Øya
Telefon: +47 72822253
E-post: Kjetil.Sund.Singsaas@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. BUP-  Klinikk Psykisk helsevern
Klostergata 46
7030 Trondheim
Søk på stillingen