Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på ca. 30 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Det er ledig fast stilling som avdelingsleder ved Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus. Avdelingslederstillingen kan tilknyttes bistilling som professor II SKO 8013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin, spesialist i fordøyelsessykdommer, ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår for bistillingen at stillingsinnehaver har begge funksjonene.

Søknader skal sendes elektronisk via Webcruiter.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:
Om avdelingen:

Gastromedisinsk avdeling består av fire seksjoner (sengepost, poliklinikk/endoskopi, legeseksjon og FoU-seksjon) av ulik størrelse. Rundt 100 ansatte, representert i ulike yrkesgrupper, jobber sammen for å ivareta avdelingens pasienter på best mulig måte.
Avdelingen har både lokale og regionale funksjoner med sterke fagmiljøer bl.a. innen avansert fleksibel endoskopi, hepatologi, inflammatorisk tarmsykdom, funksjonsdiagnostikk og multidisiplinær utredning og behandling. Avdelingen har 16 senger, stor poliklinisk/endoskopisk og dagpostvirksomhet. Det er fokus på forskning og fagutvikling og avdelingen har pågående en rekke PhD- og postdokprosjekter, samt oppdragsforskning.
For å kunne møte dagens og framtidens utfordringer trenger vi nå en dyktig og engasjert leder. Oslo universitetssykehus vil i de neste årene være i en stor omstillingsprosess mot ny sykehusstruktur i Oslo. Vi trenger derfor en leder som evner å aktivt ta del i denne utviklingen og samtidig ivareta både pasienter, pårørende, studenter og ansatte gjennom prosessen. Stillingen rapporterer til klinikkleder, og inngår i klinikkleders ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleders arbeidsoppgaver:

 • Har helhetlig ansvar for avdelingens drift, inkludert fag, personal, forsknings- og økonomiansvar
 • Kombinerer både kvalitet og drift slik at en sterk faglig standard med god driftsøkonomi sikres
 • Skal ivareta et trygt, inkluderende arbeidsmiljø
 • Tilrettelegger for fagutvikling, systematisk forbedringsarbeid, forskning, utdanning og undervisning av høy kvalitet for leger, sykepleiere og studenter og evner å integrere disse aktivitetene i avdelingens drift
 • Skal være bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen og klinikken i henhold til vedtatte overordnede mål og strategier
 • Har ansvar for strategisk planlegging i takt med omstillingsprosessen OUS står i
 • Har ansvar for løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som tilfaller stillingen

Kvalifikasjoner

 • Universitets/høyskoleutdannelse på minimum bachelor-nivå
 • Relevant lederutdanning/erfaring 
 • Inngående kjennskap til det gastromedisinske fagområdet 
 • Erfaring fra å jobbe i team og forståelse for nytten av komplementære ferdigheter innen teamarbeid
 • Fordel med erfaring fra endringsprosesser og/eller prosjektarbeid
 • Fordel med erfaring fra aktiv deltagelse i forskningsprosjekter
 • Søkere behersker et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk, analytisk og resultatorientert
 • Evne til helhetstenkning og være løsningsorientert
 • Evne til å begeistre, motivere, samle og utvikle medarbeidere
 • Fleksibel, engasjert, mestre stress og uforutsette situasjoner
 • Gode samarbeidsegenskaper og kunne se gode løsninger utover egen avdeling
 •  Personlig egnethet i form av lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevne og strategisk kompetanse vil bli tillagt avgjørende betydning

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Mulighet til å bidra aktivt i utviklingen mot ny sykehusstruktur i Oslo og ta del i et viktig samfunnsoppdrag
 • Deltagelse i motivert ledergruppe med høyt faglig nivå
 • Meget kompetente og engasjerte kollegaer og medarbeidere
 • Godt psykososialt arbeidsmiljø med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Som nyansatt blir du en del av velkomstprogrammet i OUS
 • Lønn etter avtale   

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen:

https://www.med.uio.no/klinmed/om/ledige-stillinger/stillingsbeskrivelser/2024-6938-stillingsbeskrivelse-gastromedisin.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversiktsskjema (Skjema: oversikt over veiledning av Phd-kandidater): https://www.med.uio.no/om/ledige-stillinger/veiledninger/form---phd-candidate-supervision.odt 
   over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat). 
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner


Søkerne skal sende samlet søknad til hovedstilling og bistilling elektronisk til OUS via Webcruiter. En fil (vedlegg til søknad) må ikke utgjøre mer enn 10 MB.:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Tone Tverfjell, t.i.tverfjell@medisin.uio.no 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Iren Tverfjell
Tittel: Personalrådgiver - Institutt for klinisk medisin (UiO)
E-post: t.i.tverfjell@medisin.uio.no
Navn: Asle Medhus
Tittel: Klinikkleder - Medisinsk klinikk
Telefon: 93494094
E-post: UXMESL@ous-hf.no
Arbeidssted
Gastromedisinsk avdeling/ Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image