Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig fast stilling som overlege i radiologi ved seksjon leger Bærum og Ringerike sykehus. Vi ønsker oss gjerne søkere med kompetanse og
interesse for thorax- og/eller muskel - skjelettradiologi, men radiologer med
annen subkompetanse/interesse er også velkomne til å søke. Det er mulighet
for funksjon som utdanningsansvarlig overlege (UAO) med fagansvar for
spesialistutdanningen i radiologi som en del av stillingen. Stillingen er tilknyttet Bærum sykehus, med mulighet for delt
arbeidssted med Ringerike sykehus om ønskelig.   
I
Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø, av å gjøre hverandre
gode og dermed kunne yte det beste for våre pasienter. Vi søker en overlege som
kompletterer laget vårt, som er opptatt av trygg og god pasientbehandling og
samtidig vil bidra til faglig utvikling i vår avdeling på tvers i Vestre
Viken. 

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en en tverrgående avdeling i Klinikk for
medisinsk diagnostikk (https://youtu.be/utjZJo2q74c).
Vi er utviklingsorienterte og har tatt i bruk kunstig intelligens i vår daglige
drift. Som overlege i BILDE seksjon Bærum-Ringerike vil du være del av en tverrgående organgruppe, som skal sikre det beste vi kan tilby pasientene
ved hjelp av økt kompetansedeling, fagutvikling og forbedring på tvers av
avdelingens seksjoner ved Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike. 

Overlegene i seksjonen inngår i bakvaktsordning ved respektive Bærum eller Ringerike sykehus med passiv tid natt, og med LIS
som forvakt.

Vi ønsker å satse ytterligere på LIS - utdanning i seksjonen, og styrker dette med en
nyopprettet fagfunksjon som UAO (utdanningsansvarlig overlege). Denne
funksjonen kan vurderes å inngå i stillingen. UAO skal ivareta det faglige
innholdet og organisering av LIS utdanningen i seksjonen samt samarbeide tett
med seksjonens LIS - leder og med UAO i seksjon Drammen-Kongsberg.

Oppstart etter avtale. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.


Arbeidsoppgaver

 • Delta i daglig drift innen alle modaliteter, inkl demonstrasjoner/MDT-møter, supervisjon/veiledning av LIS og undervisning
 • Delta i bakvaktsordning
 • Bidra til godt samarbeid internt i seksjonen, i avdelingen og eksternt
 • Bidra til egen og andres utvikling samt ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi, med norsk autorisasjon. LIS med kort til igjen til spesialistgodkjenning er velkommen til å søke
 • God formidlingsevne på norsk/annet skandinavisk språk er en forutsetning
 • Hvis aktuelt med UAO- funksjon: interesse for/erfaring med opplæring/utdanning og kjennskap til spesialistutdanningen. Godkjent spesialist i radiologi

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet og entusiasme for faget, initiativ og engasjement for arbeidshverdagen
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd  
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon - personlig og for avdelingen
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Minst to referanser må kunne oppgis, hvorav den ene er din siste nærmeste leder

Vi tilbyr

 • Usedvanlig trivelige kolleger og arbeidsmiljø
 • Mulighet for organgruppeansvar lokalt og til å påvirke avdelingens faglige retning 
 • Variert arbeid og rikelig spennende patologi - her er lite rutinearbeid!
 • God kontakt med klinikere lokalt og radiologer i hele Vestre Viken 
 • En spennende organisering av legeressursene, med samarbeid i et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken
 • Lønn etter gjeldenende overenskomst
 • Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Hege Brannsten
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4798631862
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE seksjon Leger BS-RS
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image