Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du å lære mest mulig under din spesialiseringsperiode? Vi er en stabil LIS gjeng som ønsker oss flere kollegaer.

Som LIS i indremedisin ved Mo i Rana får du utfordringer fra første dag. Vi behandler indremedisinske pasienter, akutt pediatri og nevrologi. Det er fokus på at alle får opplæring i orienterende Ekko cor som vi bruker aktivt på vakt. Vi har aktiv tilstedevakt kl. 08.00-21.00 og passivvakt kl. 21.00-09.00, og det er lav terskel for å kontakte overlege som alltid er villig til å rykke ut for å bistå.

På vår enhet har vi spesialister i indremedisin, kardiologi, geriatri, revmatologi, gastroenterologi og lungemedisin. 

Vi har et godt arbeidsmiljø, både innenfor og utenfor sykehuset. Det arrangeres sosiale sammenkomster flere ganger i året. Det blir prioritert at LIS får dratt på kurs hvert halvår.

Vi vet at mange av utfordringene som LIS ved universitetssykehus kan knyttes til å få gjennomført antall prosedyrer for å oppnå læringsmål og utvikle seg som indremedisinsk lege. Hos oss kan vi garantere at du raskt kommer i gang og får gjennomført mange prosedyrer under veiledning. Det skjer både i poliklinikk, på sengepost og i akuttmottak. 

Som LIS i indremedisin deltar du i vaktordning sammen med LIS1 og overlege. Du får varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk og vaktarbeid.

Avdelingen har for tiden 9 fast ansatte overleger som vil gi deg god oppfølging.

Vi tilbyr 50 000,- i individuelt tillegg og dekker inntil 4 hjemreiser det første året.

Hoveddelen av læringsmålene i spesialistutdanningene kan oppnås i Helgelandssykehuset, og vi har avtale om spesialiseringsperiode ved samarbeidende foretak for oppnåelse av resterende læringsmål. Hvilke foretak vi har samarbeidsavtale med, og normert tid for spesialiseringsperioden, varierer mellom de ulike spesialiteter. Du kan lese mer om dette i våre utdanningsplaner.

Vi oppfordrer også LIS1 som er i kommunetjeneste til å søke da vi kan være fleksible på oppstart.

 «Villigheten til å lære fra seg var høy blant overleger og leger i spesialisering, og mitt stolteste øyeblikk var da jeg klarte å visualisere vena cava på ultralyd under veiledning av avdelingens danske overlege.»  Sam, LIS1.

Arbeidsoppgaver

 • Visitt med individuell tilpasning for hvor mye du går selvstendig og med overlege
 • Poliklinikk hvor man får et fagområde hver 6. måned
 • Delta på røntgenmøte daglig med radiologer
 • Vi har internundervisning fast tre ganger i uka
 • Være veileder for LIS 1
 • Vaktarbeid i akuttmottak

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du har godkjent turnustjeneste LIS1
 • Det er ønskelig at du har erfaring innenfor generell indremedisin
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av spesialiteter
 • Du bidrar til å utvikle avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar ned behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du viser respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Det gis et individuelt lønnstillegg på kr 50.000
 • Dekning av inntil 4 hjemreiser første år
 • Mulighet for lån av bil og sykkel for å oppdage nærområdet
 • Startbolig til man kommer inn på det private boligmarkedet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Hagen
Tittel: Ass.enhetsleder/overlege
Telefon: +4790992731
E-post: solveig.hagen@helgelandssykehuset.no
Navn: Niels Hagh Møller
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: +47 92303858
E-post: niels.hagh.moller@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Medisinske leger Mo i Rana, Medisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana