Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 90 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Svelvik Helsesenter. Svelvik er en liten og sjarmerende by som ligger svært idyllisk til ved Drammensfjorden i Drammen kommune. Kun 25 minutter fra Drammen og 55 minutter fra Oslo, hvor en kjører mot køen både til og fra jobb. 

Svelvik Helsesenter er en allmennlegepraksis som i dag består av 3 fastlegehjemler. Legesenteret er veldrevet og det planlegges flytting til nye romslige, lyse og trivelige lokaler, samt utvidelse med flere fastlegehjemler. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Mulighet for hjemmekontor en dag i uken. Legesenteret driftes via selskapet Svelvik Helsesenter AS, og benytter skybaserte Infodoc journalsystem, er tilkoblet fibernett og Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til legesenteret, samt gode parkeringsmuligheter.

Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 4000. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen. 

Drammen kommune tilbyr etableringstilskudd, hvor ny hjemmelshaver ved Svelvik Helsesenter vil kunne få tilskudd på inntil 200 000 kr.

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. Dette innebærer bl.a. at utgifter til spesialisering dekkes i henhold til nasjonalt ALIS-tilskudd, samt mulighet til å delta i nettverkssamlinger for ALIS i påvente av veiledningsgruppe. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.

Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommune. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at SKIL kvalitetsseminar tilbys regelmessig i regi av kommunen.
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift og utvikling av legekontoret
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon, samt gjennomført LIS1 eller tilsvarende (eventuelt fritak må dokumenteres og vedlegges søknad)
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon skal vedlegges søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • Engasjement for drift av legesenter
 • God klinisk vurderingsevne
 • God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt, med mulighet for fritak fra legevakt første året som fastlege
 • Faglige samlinger for fastleger i regi av kommunen
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Etableringstilskudd på inntil 200 000 kr
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgrupper
 • Mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus  


  Tiltredelse etter avtale. 


  Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Helsedirektoratet og norsk HPR nummer. 


  I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bækken, Torill
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 474 09 886
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4810000956
Arbeidssted
Svelvik helsesenter
Storgaten 94
3060 SVELVIK
Søk på stillingen