Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som er interessert i mikrobiologi og som ønsker faglige utfordringer i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø

Mikrobiologisk avdeling betjener rekvirenter i og utenfor sykehus i Vestfold og Telemark og utfører årlig cirka 690.000 analyser. Avdelingen har 6,5 legestillinger, herav to LIS, og er utdanningsinstitusjon for gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (minimum 4-delt). Overlegene deltar i tillegg i bakvaktordning for LIS. Overlegene har delegert ansvar for definerte fagområder og inngår i tverrfaglige fagteam sammen med fagansvarlig teknisk personell. Vi har et aktivt forskningsmiljø, samarbeider bredt med kliniske avdelinger, og legger til rette for aktiv deltagelse i lokale, nasjonale og internasjonale fagfora.
Vi har nå ledig en 100 % midlertidig stilling for lege i spesialisering (LIS 2/3) fra 01.09.2024 til 31.08.2025.  Annen oppstartsdato kan evt. avtales med leder. 

Vi kan tilby en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver, fokus på kvalitet, faglig utfordringer og godt medisinskteknisk utstyr.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglige driftsoppgaver i våre to seksjoner Bakteriologi og Infeksjonsserologi/Molekylærdiagnostikk
 • Dialog med interne rekvirenter på Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark med rapportering av viktige prøveresultater, samt rådgivning om prøvetaking og behandling
 • Følge opp henvendelser fra eksterne rekvirenter i primærhelsetjenesten
 • Bidra i internundervisning for leger og øvrig personell
 • Bidra i arbeid med kvalitetsforbedring
 • Delta i avdelingens vaktordning for rutinearbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med erfaring innen mikrobiologi
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner på tvers av profesjoner
 • Håndtere høyt tempo
 • Arbeide selvstendig
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges, med bidrag til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Velfungerende LIS-utdanning i avdelingen
 • God opplæring
 • Tett oppfølging av overlege i aktuelle daglige problemstillinger/ supervisjon
 • Vi har et aktivt og godt arbeidsmiljø med høy og stabil kompetanse
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Anja Hannisdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4799357499
Navn: Åshild Marvik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4794329383
E-post: AAMARV@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen