Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Storgata legesenter

Lillestrøm kommune har en ledig fastlegehjemmel ved Storgata legesenter.
Storgata legesenter er en veldrevet og populær fastlegepraksis i moderne, romslige og velklimatiserte lokaler, og med sentral beliggenhet ut mot Storgata i Lillestrøm. Umiddelbar tilknytning til buss, tog og parkering. Legesenteret har et velutstyrt laboratorium, EKG, Spirometri, Ultralyd og benytter CGM journalsystem. Praksisen har i dag 2 erfarne fastleger som ønsker å overføre pasienter til en  stabil og samarbeidsvillig fastlegekollega i nyopprettet hjemmel. Ved oppstart vil det være 500 pasienter på listen. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Det forutsettes kollegial fraværsdekning ved kurs og ferier. Legesenteret har følgende hjelpepersonell; en sykepleier og to helsesekretærer.
Tiltredelse i stillingen ønskes snarest mulig, etter nærmere avtale.
 
Intervjuene planlegges gjennomført i uke 23 og 24 2024.
 
  Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften
 • Nært samarbeid med kommunens øvrige helsetjenester
 • Offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke fra eget legekontor, med pasienter som ikke har fast lege
 • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
 • Lillestrøm kommune har stor interkommunal legevakt. Legevaktsarbeid er for tiden frivillig for fastlegene.
 
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS1 eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Søker som ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin er forpliktet til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen  
 • Erfaring fra fastlegepraksis i Norge vektlegges
 • Høy faglig kompetanse
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Stor motivasjon, engasjement og interesse for å drifte legekontor
 • Stor arbeidskapasitet
 
Personlig egnethet vektlegges.
 
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med Storgata legesenter, i tråd med gjeldende avtaleverk. Ny lege må tiltre Storgata legesenter sin interne samarbeidsavtale.
 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
 
Kommunen legger til rette for ALIS, og kan skaffe veileder, utdanningsplan og gi økonomisk støtte til gjennomføring av kurs og andre aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen. Det gis også kompensasjon for redusert produktivitet i årene man er ALIS. Kommunen har egen rådgiver for leger i spesialisering, som følger opp den enkelte ALIS.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nilam Shakeel
Tittel: Kommunelege
Telefon: 452 33 802
E-post: nilam.shakeel@lillestrom.kommune.no
Navn: Pål Jeroen Husby
Tittel: Fastlege
Telefon: 406 10 033
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Storgata legesenter Lillestrøm
Storgata 26
2000 LILLESTRØM
Søk på stillingen