Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Avtalehjemmelen er har tiltredelse i 20 % senioravtale og oppstart avtales med hjemmelsinnehaver. Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 5 år.  

Om praksisen:  
Praksisen er lokalisert i gruppepraksis ved Romerike Hjertesenter AS i Dampsagveien 2, Lillestrøm. Praksisen benytter Infodoc journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovverk, forskrifter og rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den Norske Legeforeningen. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.    

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i ovennevnte fagfelt på søknadstidspunktet (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
  • Det er ønskelig med minimum 2 års relevant poliklinisk erfaring fra norsk offentlig helsevesen etter spesialistgodkjenning i fagområdet: kardiologi
  • Relevant og bred poliklinisk erfaring
  • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig
  • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
  • Bør ha god kjennskap til og erfaring fra norsk offentlig helsevesen
  • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper
  • God motivasjon for avtalepraksis  
  • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Julita Karpinska
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 63805190
E-post: julita.karpinska@gmail.com
Navn: Mona Harby
Tittel: Kst. Teamleder
Telefon: 94824490
E-post: mona.harby@helse-sorost.no
Navn: Emma Kristine Salicath
Tittel: Rådgiver
Telefon: 94813927
E-post: emma.kristine.salicath@helse-sorost.no
Arbeidssted
Dampsagveien 2
2004 LILLESTRØM
Søk på stillingen