Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling har ledig stilling som avdelingsleder. I stillingen inngår også seksjonslederansvar for arbeids- og miljømedisinsk seksjon. 

Avdelingen har ca. 30 medarbeidere i et inspirerende, bredt sammensatt og trivelig tverrfaglig miljø. Avdelingen består av to seksjoner; Arbeids- og miljømedisinsk seksjon (ca. 21 årsverk, pluss forskningsfinansierte) og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet. Virksomheten består av poliklinikk, forskning, kompetanseutvikling og -spredning, samt bistand ved problemstillinger i arbeid og miljø. Funksjonene er en del av universitetssykehuset og dekker bredt hele den nordlige helseregionen. Viktige tjenestemottakere er spesialisthelsetjenesten, fastleger, bedriftshelsetjenester, miljørettet helsevern, virksomheter, undervisningsinstitusjoner og NAV. Det er kombinerte stillinger og samarbeid med Universitetet i Tromsø. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling er organisatorisk plassert i Hjerte-lungeklinikken i UNN. Les mer om oss på hjemmesiden vår.

Arbeidsoppgaver

 • lederoppgaver kombinert med faglig arbeid
 • helhetlig drifts- og resultatansvar for avdelingen
 • direkte personalansvar, inkludert å sikre god rekruttering, strategisk kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø
 • samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • medlem av klinikkens lederteam

I og med at arbeids- og miljømedisin på mange måter skiller seg ut fra øvrige fagområder, er lederoppgavene til dels mer sammensatte og komplekse enn ledelse av mer tradisjonelle enheter i spesialisthelsetjenesten. Dette gjør oppgavene både utfordrende og spennende.

Dersom den som ansettes ikke er lege, vil det utnevnes en medisinsk faglig rådgiver.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på universitetsnivå
 • ønskelig med erfaring fra arbeids og miljømedisin
 • ønskelig med fagbakgrunn som spesialist i arbeidsmedisin, kompetanse innen yrkeshygiene eller psykososialt arbeidsmiljø
 • fordel med lederutdanning og/eller ledererfaring 
 • gode muntlige og skriftlige framstillingsevner
 • beherske skandinavisk språk godt muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • dyktig til å lede, inspirere og motivere medarbeidere 
 • initiativrik med høy gjennomføringsevne og vilje til å delta i endringsprosesser
 • analytisk, kreativ og fleksibel
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, men også fungerer godt i et team
 • god forståelse for lederrollen, organisasjon og kultur

Vi tilbyr

 • faglig og personlig utvikling
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Hege Beate Jenssen
Tittel: Konst. klinikksjef
Telefon: 45199139
E-post: hege.beate.jenssen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen