Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Det søkes etter overlege i psykiatri til vår allmennpsykiatrisk døgnenhet for innbyggere i Moss, Råde, Våler, Vestby, Marker, Skiptvedt og Indre Østfold kommune. Pasienter legges inn både elektivt og akutt. Det er etablert et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og øvrige seksjoner i sykehuset.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med 2 stillinger for overlege, 1 psykologspesialist og 1 LIS, samt ergoterapeut, sosionomer og ca. 30 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.

DPS-Nordre består i tillegg til døgnseksjonen av to poliklinikker, et ACT-team og en egen enhet for psykforsk og ketamin-behandling.  
 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og prioritering av henvisninger
 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i fagteam
 • Veiledning av LIS
 • Samarbeid med øvrige sykehusavdelinger, kommunal helsetjeneste og fastleger
 • Deltagelse i seksjonens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist (psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bred diagnostisk og terapeutisk erfaring 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevne
 • Liker høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling, eventuell deltakelse i forskningsprosjekter
 • Lønn etter avtale
 • Kollegafellesskap i DPS' samlede legegruppe
 • Utvidet arbeidstid, om ønskelig
 • Mulighet for å delta i Ketamin-behandling og/eller forskning
 • Samlokalisering med poliklinikk og psykforsk
 • Sentral beliggenhet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Mulighet for videreutdanning  
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

______________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Trine Nordahl Lindstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 915 29 507
Navn: Cindy Wallmann
Tittel: Overlege
Telefon: +47 476 10 938
Arbeidssted
DPS nordre Østfold - Døgnbaserte tjenester post 1 Moss
Peer Gynts vei 72
1535 Moss
Søk på stillingen