Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker overlege til BUP Follo!

Vi søker etter en engasjert og faglig sterk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiseringen oppfordres også til å søke!

Vi ønsker oss en kollega med gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og struktur samt engasjement for forbedringsarbeid og videreutvikling av tilbudet ved BUP Follo. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbeider som er med på å bygge og bevare et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider etter avdelingens grunnverdier: Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med- og sammen om pasienten.

Ved BUP Follo har vi seks overlegestillinger og fem LIS3 stillinger. Legegruppen har et godt fellesskap og det er lav terskel for å søke råd og veiledning hos hverandre. Vi har en stabil og samkjørt overlegegruppe med stort engasjement for utvikling av faget, godt tverrfaglig samarbeid og god utdanning av nye legekollegaer. Det er felles legemøte annenhver uke der det er fokus på faglig oppdatering og drøfting av faglige spørsmål og utfordringer. Annenhver uke har overlegene eget møte. Seksjonen har ukentlig tverrfaglig internundervisning. Som overlege vil det også være mulighet for å delta på regionale undervisningssamlinger for LIS i tillegg til annen relevant etterutdanning. Det er mulighet for å delta i bakvakt ordning ved døgnavdeling dersom ønskelig.
 
I perioden 2020-2022 gjennomførte overlegegruppen et prosjekt med støtte fra Helse Sør-Øst, der formålet var å bidra til å skape en arbeidsplass og et miljø som sikret et stabilt overlegekollegium og et godt sted å komme til for nye kollegaer. I prosjektet ble det jobbet med å skape økt bevissthet om innholdet i psykiaterrollen ved BUP, samarbeid med ledelse og felles forståelse for prioritering av oppgaver, fokus på balansen mellom arbeid og hjem, samt at det ble jobbet med utvikling og systematisk kvalitetsforbedring på flere områder. I etterkant av prosjektet er det videreført egen veiledningsgruppe for overlegene en gang i måneden.  
 
BUP Follo gir utrednings- og behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker. Vi er opptatt av å innlemme familien i behandlingen, og vi har mye samarbeid med kommunale tjenester. Vi tilbyr gode gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre innen ulike områder, som for eksempel autismespekterforstyrrelser, angsttilstander og relasjonelle vansker. Vi har fordypnings team innen traume/psykose/personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander.

BUP Follo er en poliklinikk i avdeling BUP (ABUP) ved Akershus universitetssykehus. ABUP har til sammen seks poliklinikker samt to seksjoner som tilbyr dag-/døgntilbud.
BUP Follo har lokaler sentralt i Ski sentrum med kort vei til jernbane og en reisetid på 12 minutter med tog inn til Oslo. BUP Follo har 65,5 stillinger, og er inndelt i fem generalist team, ett sped- og småbarnsteam og ett kontor faglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås.
 
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.   

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utredning og behandling av pasienter
 • Oppfølging og ansvar for medikamentell behandling
 • Deltagelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Spesialisttilsyn -  kvalitetssikring av kliniske beslutninger og pasientforløp
 • Veiledning av lege i spesialisering
 • Delta i fordypnings team og andre aktuelle fora ut fra klinikkens behov
 • Deltagelse i seksjonens internundervisning og evt. annen undervisning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri er ønskelig
 • Lege i spesialisering med kort tid igjen til å bli spesialist er også velkommen til å søke
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Bred kompetanse på utredning og behandling av barn og ungdom i poliklinikk
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid med andre fagpersoner
 • Engasjement for videreutvikling av tilbudet
 • Fleksibel og med ønske om å sette pasienten i sentrum
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Vi tilbyr et engasjerende og aktivt fagmiljø
 • Deltagelse i veiledningsgruppe for overleger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Marte Benedicte Green
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 64852050
E-post: Marte.Benedicte.Green@ahus.no
Navn: Kirsti Jackson
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 64852050
E-post: kirsti.jackson@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Follo, Akershus universitetssykehus HF
Idrettsveien 20
1400 Ski
Søk på stillingen