Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling,
ortopedisk avdeling, operasjon og dagkirurgi. Anestesiavdelingen samarbeider med Intensivavdelingen og LIS inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen. 

Avdelingen har ledig 1 stilling i ett års-vikariat og 2 stillinger med 6 mnd. vikariat med mulighet for forlengelse. Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til legespesialist. Ved interne ansettelser, kan det være aktuelt med kortere eller lengre vikariater. For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.

Stillingene vil også bli utlyst i DNLFs sin nettside.
Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningsstilling i anestesiologi, rotasjonsplan.
 • Oppgaver knyttet til anestesi, postoperativ, intensiv og akuttmedisin, inkludert travelt vaktarbeid og variert anestesivirksomhet på dagtid.
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet.
 • Deltakelse i avdelingens drift inkludert undervisningsoppgaver, kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid.
 • Oppgaver knyttet til behandling av akutt og kronisk smerte.
 • Aktiv deltakelse i avdelingens virksomhet med vekt på å kunne bidra selvstendig.
 • Avdelingen har fokus på forskning og samarbeider med Forskningsavdelingen og UIS.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Evne til å jobbe i et prosedyredrevet fag.
 • Gode teamegenskaper inkludert evne til å lede team.
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Sideutdanning ved behov.
 • 8 uker Gruppe 1 rotasjon til HUS.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Joanna Haynes
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 900 41 036
Navn: Linda Øglend Rørtveit
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 75 543
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen / leger anestesi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image