Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nå trenger vi deg til å hjelpe oss å bygge opp geriatrien i Telemark!

 

Vi er godt på vei inn i en eldrebølge som bare øker på. Sykehuset Telemark tar nå konsekvensen av dette, og satser på å bygge opp en faglig robust og velfungerende geriatrisk seksjon. Vi søker dedikerte leger som ønsker å bidra til å gi våre eldste det aller beste tilbudet.

Geriatrisk seksjon ved STHF Skien er organisert i Medisinsk Klinikk.  Geriatrisk sengepost behandler pasienter med akuttgeriatriske problemstillinger og alderssykdommer. Sengene er felles for geriatri og lungesykdommer, hvor 3 av sengene pr i dag er forbeholdt akuttgeriatriske problemstillinger. Vi ønsker å øke til 8 senger i løpet av våren/høsten 2024, for å imøtekomme et økende behov for både planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tillegg til geriatrisk sengepost betjener geriaterne også geriatrisk poliklinikk. Ved poliklinikken gjennomføres fallutredning, utredning av kognitiv svikt, gjennomgang av polyfarmasi og vurdering av medikamentbivirkninger, og førerkortutredninger. Poliklinikken er delt i en tverrfaglig utredningspoliklinikk og en hukommelsespoliklinikk. Våre geriatere har også tilsynsvirksomhet på tvers av sykehuset, og et spesielt samarbeid med ortopedisk seksjon og alderspsykiatrisk seksjon.

Alle pasienter behandles og utredes av et tverrfaglig team (ergoterapeut, fysioterapeut, egen geriatrisk sykepleier og geriater). 

Som del av vårt team vil du bidra til god pasientbehandling og fremme et godt læringsmiljø. Vi ønsker å skape et godt og oppbyggende miljø for våre LIS. Vi har ukentlig internundervisning i indremedisin og i geriatri, og tilbyr god og systematisk veiledning og supervisjon. Du vil bli tildelt en egen veileder med avsatt tid til veiledningssamtaler, i tillegg til den daglige supervisjonen og «mester-svenn»-læringen.

Hverdagen vil i starten primært bestå av postarbeid, men etter hvert vil det bli mulighet for poliklinikk og evt. hospitering på alderspsykiatrisk seksjon.
Vi lyser ut to stillinger:

-       Engasjement 100 % stilling med 12 måneders varighet, men ulik varighet og løsninger kan diskuteres. Stillingen er kun på dagtid og kun tilknyttet geriatrisk seksjon. Dette er en fin stilling særlig for ALIS som trenger sykehustjeneste. Du vil nyte godt av erfaringen fra geriatrisk seksjon i ditt senere virke som fastlege og evt sykehjemslege, med økt kompetanse til å kunne ivareta en voksende andel av pasientpopulasjonen i primærhelsetjenesten.

-       Fast 100 % stilling som LIS-lege i rotasjon. Denne stillingen er tilknyttet rotasjon også på andre seksjoner i medisinsk klinikk, og stillingen inngår i rullerende vaktarbeid som LIS 2/3. Vi vil legge til rette for at du får gjennomført nødvendige læringsmål og tatt relevante og nødvendige kurs, med tanke på spesialiteten geriatri. Vi trenger flere geriatere i årene som kommer.

Tiltredelse etter avtale.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer eller andre annonsører.

Jobbe hos oss - Sykehuset Telemark HF (sthf.no)

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679) 

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe tett i tverrfaglig team som består av geriater, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut
 • Utredning og oppfølging av pasienter ved geriatrisk seksjon
 • Deltakelse i internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • ALIS oppfordres til å søke
 • Leger med gjennomført LIS1 og interesse for geriatri oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Beherske norsk språk godt skriftlig og muntlig.
 • Interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig.
 • Fleksibilitet og evne til å håndtere ulike arbeidsoppgaver i avdelingen.
 • Kunne utøve supervisjon og veiledning av kollegaer.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en veldig spennende stilling med mange varierte oppgaver og lærerikt utbytte, særlig for ALIS som kan tenke seg å være hos oss under spesialiseringstiden. Allmennleger/fastleger vil sitte igjen med økt kompetanse til å ivareta en voksende andel av pasientpopulasjonen der det trengs mest, nemlig i primærhelsetjenesten
 • En trivelig arbeidsplass med hyggelige kollegaer og godt faglig miljø. 
 • Personlig utvikling, mulighet for å bidra til høy faglig kvalitet. 
 • Gode pensjons-, og låne-, forsikringsvilkår, se KLP.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Silje Kristine Heitmann
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: +4797504752
Navn: Benedicte Børge-Ask
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4790082974
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Legegruppe geriatri, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen