Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Slettebakken Legesenter, Vilhelm Bjerknes vei 21, 5081 Bergen. Ledig etter 01.07.24 eller etter avtale.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 5 fastleger i nyoppussede lokaler. Kontoret ligger sentralt langs bybanen, nær Sletten senter og med gode parkeringsmuligheter. Det er et godt arbeidsmiljø, flinke legesekretærer med lite fravær og et godt avtaleverk. Vi har en stabil pasientpopulasjon og det er svært god inntjening. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Infodoc Faktura, Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.
Nåværende listelengde er 1165 pasienter.

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale.
Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp egne listepasienter.
 • Betjene øyeblikkelig hjelp for kolleger ved fravær og i ferier. 
 • Delta i drift ved legekontor, oppgaver rullerer/fordeles etter ønsker og interesser.
 • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning: 2 vakter/måned.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan pålegges med inntil 7,5 timer pr. uke. Ved ønske kan dette utsettes i en oppstartsfase.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Evne til strukturert og selvstendig arbeid 

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune? 

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det, samt å planlegge lønn og beskatning (dersom man driver gjennom eget AS). De fleste legekontor i Bergen kommune er organisert med felles driftsselskap hvor husleie og service- og strømavtale inngår og hjelpepersonell er ansatt. Dette driftes i partnerskap med de andre legene på kontoret.  

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.  

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist. 
Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase. 
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS) har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret. 

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.  

Kommunen gir praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode vilkår faglig, kollegialt og økonomisk. 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en variert og spennende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mats Meguenni
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 92088616
Navn: Ulrikke Ullestad
Tittel: Rekrutteringsansvarlig
Telefon: 40809043
Navn: Remi Bye
Tittel: Jurist
Telefon: 55565817
Arbeidssted
Vilhelm Bjerknes' vei 21
5081 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image