Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Betanien BUP søker etter medisinerstudent med lisens for deltidsengasjement 20 % fra august 2024

Om Betanien sykehus:
Betanien sykehus er et privat ideelt sykehus med driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset består av Enhet Somatisk Helse og Enhet Psykisk Helse. I Psykisk Enhet inngår Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) og Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), med til sammen ca 200 ansatte.
 
OM Betanien BUP:
Betanien BUP betjener bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen, med en barnebefolkning på ca.15 000. Poliklinikken har til sammen 25 behandlerstillinger tverrfaglig sammensatt av leger, psykologer, kliniske pedagoger, og klinisk sosionom, i tillegg til merkantil tjeneste. Vi har en personalstab med høy kompetanse, og det er god spesialistdekning innen alle profesjoner. Poliklinikken er organisert i 2 allmennteam. I tillegg tilhører ressursenhet V27 poliklinikken. V27 arbeider med barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn.

Arbeidsoppgaver

 • Barne- og ungdomspsykiatrisk legeundersøkelse av barn og ungdom i forbindelse med utredning i BUP, fortrinnsvis ADHD-utredninger.

Kvalifikasjoner

 • Medisinerstudent med lisens
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Interesse for og gjerne erfaring fra arbeid med barn
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Arbeider selvstendig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • 20% midlertidig stilling august-desember
 • Arbeidstid fra 08-15.30 
 • Arbeidsdag gjerne onsdager, tilpasses studier, det viktigste er en planleggingshorisont på minst 6 uker fordi timene settes opp fortløpende i DIPS av merkantil.
 • Opplæring med lønn
 • Veiledning
 • Tiltredelse etter avtale

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Lønn etter avtale/ tariff.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktperson
Navn: Anne Kløve
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 92626244
Arbeidssted
Betanien Barne og Ungdomspsykiatriske poliklinikk, Betanien sykehus AS
Vestlundveien 21 C
5145 FYLLINGSDALEN