Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad og Hvaler legevakt holder til i moderne lokaler på Helsehuset i Fredrikstad, sammen med andre viktige helsetjenester som den kommunale akuttavdelingen, rehabiliteringsavdelingen, psykisk helse og rusmestringsenheten, feltpleien, ergo-/fysioterapitjenesten, røntgeninstituttet og ambulansetjenesten.
Fredrikstad kommune er vertskommune for den interkommunale legevakten, som betjener et nedslagsfelt med over 88 000 innbyggere. Legevakten er åpen hele døgnet og mottar årlig over 80 000 henvendelser. I tillegg driver Fredrikstad kommune et overgrepsmottak på oppdrag fra Sykehuset Østfold, som betjener hele fylket. Legevakten er bemannet av omtrent 5 årsverk med faste leger, cirka 50 fastleger og rundt 30 sykepleierårsverk.
 
Legevaktens kjerneoppgave er å sikre befolkningens behov for forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Videre har legevakten en sentral rolle i kommunens beredskapsorganisasjon. Legevakten bidrar til dette ved å plassere legekompetanse i spissen av den akuttmedisinske kjeden, med mål om å rett behandling og god lindring på rett omsorgsnivå. Legevaktoverlegen har en sentral rolle i utvikling og kvalitetssikring av slikt samarbeid.
 
Stillingen er organisatorisk plassert i Seksjon Helse og Velferd, i virksomhet Medisinske tjenester, under Legetjenester. Legevaktoverlegen vil jobbe faglig tett med kommuneoverlegene.
 
Hovedoppgaver
Legevakten er i kontinuerlig utvikling. Det er ønskelig at Legevaktoverlegen har en tydelig rolle inn i dette utviklingsarbeidet. Stillingen vil være delt med 60% administrativt arbeid og 40% klinisk arbeid. Som overlege har du redusert vaktbelastning med helgearbeid kun hver 12 uke.  Legevaktoverlegen samarbeider tett med avdelingsleder på Legevakten.
 
Arbeidsoppgavene for stillingen innebærer:
 • Kvalitetssikring av medisinsk praksis på legevakt
 • Kvalitetssikring av medisinske prosedyrer
 • Veiledning og faglig oppfølging av leger
 • Deltakelse i planlegging og organisering av internundervisning
 • Deltakelse i organisering av legetjenesten på legevakten
 • Deltakelse i Utvalg for akuttberedskap i Østfold
 • Deltakelse i kommunens beredskapsorganisering
 • Deltakelse i faglig kvalitetsråd for overleger på tvers av avdelingene
 • Behandling av klagesaker og avvik
 • Samhandling med interne og eksterne instanser
 • Samhandling med fastlegene
 • Bistå ved tilsyn og i krevende enkeltsaker ved behov
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon
 • Norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi søker deg som er spesialist i allmennmedisin eller LIS3 i allmennmedisin, mot slutten av ditt sitt spesialiseringsforløp. Andre relevante spesialiteter kan vurderes. Stillingen meritterer til spesialisering i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Vi oppfordrer spesielt deg til å søke som har erfaring med legevaktmedisin.
 
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har samhandlingskompetanse, som liker å jobbe i et dynamisk miljø hvor kompetanseutvikling og endringsarbeid står sentralt. Du er selvstendig, har gode samarbeidsevner, ser nytten av tverrfaglighet, tar initiativ, og er løsningsorientert.
Relevant erfaring og personlige egenskaper vektlegges særlig.
 
Vi kan tilby
Et stimulerende og faglig bredt arbeidsmiljø.
Flere fast ansatte legekollegaer, blant annet overleger ved sykehjem, akuttavdeling, og korttidsavdeling som sammen utvikler de kommunale legetjenestene
Mulighet til å påvirke legevaktens utvikling
Tilrettelegging for spesialisering i allmenn- og samfunnsmedisin
God pensjonsordning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Legetjenester
Kontaktperson
Navn: Ole-Magnus Flakstad Pedersen
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 481 22 225
E-post: oleped@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Virksomhet medisinske tjenester
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY