Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kommunalt ansatt fastlege eller gunstig 8.2-avtale

Er du vår nye fastlege?

Vi søker ny lege til vårt flotte legesenter. Tinneberget legesenter i Notodden er et veldrevet kommunalt legesenter opprettet i 2015. Vi har 12 engasjerte leger knyttet til senteret og her vil du få mange gode kollegaer. Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og som brenner for allmennmedisin! Vi har i tillegg behov for en vikarlege i 100% stilling. Fint om det går fram av søknaden om dette er aktuelt. Til vikariatet kan medisinstudenter med lisens være aktuelle for tilsetting.

Vi er opptatt av at våre leger skal trives. Vi ønsker å levere tjenester av god kvalitet, at våre leger skal oppleve faglig utvikling og fleksibilitet. Her er det mulighet for både gode fastlønnsordninger og gunstige 8.2-avtaler for å etterkomme ønskene til den enkelte lege. Vi tilbyr også hjemmekontormuligheter for de som ønsker dette. Vi har overkommelige listelengder og fleksibilitet på konsultasjonslengder. For de som ikke enda er spesialister i allmennmedisin tilbys det ALIS avtale med individuell veileder på kontoret. Det legges til rette for at våre ALIS skal kunne reise på kurs og fullføre utdanningsløpet på normert tid.

Hos oss er det mange dyktige medarbeidere, både helsesekretærer og sykepleiere. Flere med videreutdanning og våre fastleger har mulighet til å arbeide tverrfaglig med sårsykepleier, diabetessykepleier og AKS (avansert klinisk sykepleiere) som alle hører til vårt legesenter. Vi har godt med medisinsk utstyr, blant annet stasjonært og håndholdt ultralydapparat av meget god kvalitet.

Legesenteret har romslige lokaler og fine legekontorer. Senteret er lokalisert i samme lokaler som legevakten. Dette gir gode samarbeidsmuligheter på tvers når det er behov for dette. Legevakten er interkommunal og veldrevet. Legevaktene hos oss er populære og det er mulighet for å ha lav vaktbelastning for de som ønsker dette. De som ønsker flere vakter, kan naturligvis bytte til seg det.

Vi har et lokalsykehus 5 minutter unna legesenteret. Dette gir et godt tilbud til pasientene og våre fastleger samarbeider tett og godt med spesialisthelsetjenesten. Årlig arrangeres lokale emnekurs for fastleger i regi vårt lokalsykehus. Dette er en fin anledning til å bli kjent på tvers av tjenestene.

Notodden er en sjarmerende småby som ligger idyllisk til ved Heddalsvannet, øverst i Telemarkskanalens østlige løp. Notodden har et næringsliv i sterk vekst og er et attraktivt sted å bo og oppholde seg.

Arbeidsoppgaver:
  • Fastlegepraksis etter regelverk. Driftsform etter avtale
  • Deltakelse i interkommunal legevakt
Kvalifikasjoner:
  • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
  • Fullført LIS1
  • Fordel med erfaring fra primærhelsetjenesten, men ikke absolutt krav
Personlige egenskaper:
Vi ønsker deg som:
  • Har god samarbeidsevne
  • Er engasjert og brenner for allmenmedisin
  • Er imøtekommende og serviceinnstilt
Personlige egenskaper vil vektlegges i vurderingen av søkere

Har du spørsmål, ring gjerne leder ved legesenteret Anne Kristin Vik eller kommuneoverlege Lars Erik Brunæs for en uforpliktende prat.

Søknad sendes:

Søknad sendes elektronisk. Benytt lenken i annonsen.

Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Notodden kommune
Tinneberget Legesenter
Kontaktperson
Navn: Anne Kristin Vik
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 91762097
E-post: anne.kristin.vik@notodden.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tinneberget Legesenter
Tinnegrendvegen 7
3683 NOTODDEN