Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du en spesialisering innen de indremedisinske fagene?  

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger gir helsetjenester til omlag 100.000 innbyggere. Avdelingen har i tillegg «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) som inkluderer dialyse, pacemakerinnleggelser, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (hjerte, lunge og gastro), ERCP og pH/manometri. 

Avdelingen er seksjonert og tilbyr spesialiseringsløp i indremedisin, endokrinologi, blodsykdommer, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer, du kan lese mer om dette her. Infeksjonssykdommer vil komme på plass i løpet av 2024. Vi har avtale med de respektive avdelinger ved St.Olavs hospital for den delen av utdanningsløpet hvor læringsmål krever tjeneste ved universitetssykehus 

Vi søker deg som ønsker spesialisering innen: Hjertesykdommer, geriatri og indremedisin. Trykk på linkene for mer informasjon om hver enkelt spesialitet.       

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter klinisk og administrativt arbeid innenfor det indremedisinske fagområdet: 

 • Du vil i samarbeid med ansvarlig overlege delta i postarbeid med visitt 
 • Du vil ha arbeidsoppgaver i poliklinikk, både ø-hjelp og spesialistpoliklinikk 
 • Som LIS3 har du vaktarbeid i sekundærsjikt (LIS1 i primærsjikt, overlege i tertiærsjikt) 
 • Du vil delta i internundervisning som dekker deler av læringsmålene 
 • Du vil følge diagnostiske og terapeutiske prosedyrer i henhold til opplæring og kompetanse 
 • Som ledd i spesialiseringen (prosjektoppgave Lege i spesialisering) vil du delta i avdelingens forbedringsprosjekter  
 • Du vil som LIS3 rotere mellom avdelingens seksjoner for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning fordeles blant de mest erfarne Lege i spesialisering. 

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege. 
 • Du har gjennomført og godkjent lege i spesialisering del 1. 
 • Du har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter.
 • Det er også viktig for oss at du er initiativrik med evne og driv til å lede deg selv i arbeidet og utvise godt faglig skjønn.
 • Personlig egnethet har stor betydning og vil derfor bli avgjørende ved ansettelse.  

Vi tilbyr

 • En uformell tone der vi alle er på fornavn, med felles LiS-lunsj tirsdager og avdelingens felles lunsj med kaffe og kake fredager 
 • En arbeidsplass som er liten nok til at man blir kjent med de fleste, men stor nok til å gi en solid faglig bredde 
 • Et godt læringsmiljø i en avdeling med høy fagkompetanse og fokus på god opplæring, undervisning og forskning 
 • En solid utdanning med skreddersydd utdanningsløp gjennom individuell utdanningsplan 
 • Du får tildelt individuell veileder med avsatt tid til veiledning  
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Solfrid Romundstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 74084052
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen