Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved medisinsk avdeling er det ledig 3-årig stilling som PhD eller post doktor stipendiat. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Drammen sykehus har medisinsk og helsefaglig forskning som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver. Forskning er en viktig del av virksomheten til sykehuset, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandlingen, rekruttering, fagutvikling og utdanning. Det er i dag stor forskningsaktivitet ved medisinsk avdeling. Den utlyste stipendiatstillingen er tilknyttet forskningsgruppen NORCOR, som overordnet arbeider med hjerte- og kar forebygging. NORCOR har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, egen styringsgruppe, brukergruppe og flere forskningskoordinatorer og studiesykepleiere som bistår prosjektene. Gruppen består av en fast ansatt professor, to post-doktor forskere, syv PhD stipendiater og en rekke nasjonale og internasjonale seniorforskere inkludert to tilknyttede statistikere. Du kan lese mer om forskningsgruppen vår på www.norcor.no.

Stipendiaten vil arbeide med prosjektet "Individ-tilpasset hjemmeoppfølging etter sykehusinnleggelse for hjertesvikt". Prosjektet er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie som integrerer kardiologi, atferds-medisin og helseøkonomi. Prosjektleder og hovedveileder er John Munkhaugen, kardiolog og forskningsleder ved Medisinsk avdeling, Drammen sykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Biveiledere er professor og seksjonsleder Toril Dammen ved Seksjon for behandlingsforskning, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, KPHA, OUS/UiO.

Prosjektet har mottatt forskningsfinansiering av Helse Sør-Øst. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer følgende hovedoppgaver:

 • Bidra med praktisk gjennomføring av klinisk studie.
 • Innsamling og analyser av kliniske, psykologiske og helseøkonomiske data, utarbeidelse av tre vitenskapelige artikler, samt formidling av disse på nasjonale og internasjonale kongresser. 
 • For PhD kandidater: Deltakelse på kurs som er nødvendig for PhD-utdannelsen.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert motivasjon for stillingen
 • CV
 • Kopier av vitnemål og evt. attester
 • Referanseliste (2-3 referanser) 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes fortrinnsvis etter leger (cand. med) med interesse for indremedisin/kardiologi. Sykepleie med mastergrader kan også komme i betraktning.
 • Søker må ha meget gode evner til å kommunisere på norsk og engelsk. Tidligere forskningserfaring vektlegges, men er ingen forutsetning da forskningsgruppen gir nødvendig opplæring i litteratursøk, statistikk og metode, preventiv kardiologi, atferdsmedisin og helseøkonomi.

I vurderingen av søkere vil det bli gjort en total vurdering av formelle kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

 • Vi søker en engasjert, dynamisk, lærevillig og resultatorientert kandidat.
 • Det er viktig med gode samarbeidsevner, og at kandidaten både liker å jobbe selvstendig og i et tverrfaglig team.

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: John Munkhaugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797524194
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling forskning, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image