Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Det er ledig stilling som seksjonsleder/overlege ved seksjon for hjerteultralyd. Seksjonen er en del av Kardiologisk avdeling ved Hjerte-,lunge- og karklinikken (HLK), OUS, Rikshospitalet.

Kardiologisk avdeling har funksjoner innen alle områder av hjertemedisin og har stor aktivitet innen forskning og undervisning. Avdelingen har landsfunksjon for hjertetransplantasjon og gravide med hjertefeil, flerregionalt ansvar for utredning og behandling av hjertearytmier, og dekker store deler av Helse Sør-Øst for utredning og behandling av klaffefeil og koronarsykdom. Avdelingen har også et spesielt ansvar for ivaretakelse av voksne pasienter med medfødte hjertefeil.

Seksjonen har fem overleger, en LIS i fordypning, to LIS i rotasjon og syv ekkoteknikere og er sertifisert av European Association of Cardiovascular Imaging innen advanced echocardiography. Vi gjør ca 12 000 undersøkelser hvert år ved seksjonen. Forskning er en prioritert del av virksomheten.

Ved internt opprykk til stillingen som seksjonsleder kan det bli en ledig overlege stilling, søkere bes derfor presisere hvilken av stillingene det søkes på.
 
Det bes om at søkere i tillegg til søknaden vedlegger følgende dokumentasjon i Webcuiter: CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelse), kopier av vitnemål og attester.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
 • Personal-, økonomi- og driftsansvar for seksjonen, herunder håndtering av avvikssaker.
 • Medisinskfaglig ansvar for aktiviteten i seksjonen.
 • Ha ansvaret for utdanningen av ansatte.
 • Samarbeide tett med avdelingsleder og ledelsen ved de andre seksjonene.
 • Kardiologisk og ekkokardiografisk utredning og monitorering av hjertepasienter inklusive pasienter med medfødt hjertefeil, pre- og peroperative undersøkelser under hjertekirurgi og perkutane prosedyrer.
 • Samarbeider nært med de øvrige seksjonene i avdelingen samt andre avdelinger og sykehus.
 • Være en del av ledergruppen i avdelingen.
 • Det vektlegges kompetanse og interesse for denne type stilling.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en person med bred klinisk kardiologisk kompetanse. Bred erfaring med ekkokardiografiske teknikker inklusive peroperativ ekkokardiografi og diagnostikk ved hjertekirurgiske problemstillinger.
 • Søker må være spesialist i kardiologi.
 • Det vil være en fordel med erfaring fra forskning og doktorgrad.
 • Søker må beherske norsk eller skandinavisk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel.
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert.
 • Personlig egnethet.
 • God rolleforståelse.
 • Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. 
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Jeanette Boodh
Tittel: Konsulent - Administrasjon
E-post: jeaboo@ous-hf.no
Navn: Lars Aaberge
Tittel: Avdelingsleder
E-post: laraab@ous-hf.no
Arbeidssted
Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image