Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp i barn- og ungdomspsykiatri muliggjør gjennomføring av hele spesialiseringsløpet på ett sted. LiS i ABUP jobber kun dagtid og er ikke inkludert i vaktordning med kveld/natt/helg foruten perioden med LiS tjeneste i voksenpsykiatrisk avdeling. I kombinasjon med fleksibel arbeidstidsordning vil LiS stilling ved ABUP fint kunne la seg kombinere med familieliv. Dersom det er ønskelig med vakttjeneste så kan vi tilrettelegge for dette i samarbeid med vaktapparatet i voksenpsykiatrisk avdeling.

ABUP gir spesialiserte helsetjenester til barn og ungdom i hele Agder. Avdelingen har totalt 6 polikliniske kliniske enheter lokalisert i Arendal, Kristiansand og Lister og 1 døgnavdeling lokalisert i Kristiansand. Avdelingen har i består i tillegg av merkantil enhet som gir administrativ støtte til behandlere og en aktiv forsknings- og utviklingsenhet.

ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overlege, fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enheter og lokasjoner. ABUP er opptatt av utdanning og har fokus på veiledning, kurs og seminarer. 

Vi lyser nå ut 2 x 100% st. fast for LiS3. 
Under spesialiseringen blir du godt kjent med vårt spennende og variert fagfelt. Du får en grundig innføring og følger et løp gjennom akutt- ambulant arbeid, sped- og småbarnsteam (0-5 år), nevropsykiatrisk team, døgnenhet, allmenn poliklinikk (6-18 år), barnemedisinsk avdeling og voksenpsykiatrisk avdeling. I tillegg får du en psykoterapeutisk utdanning, slik at du blir godt rustet som barnepsykiater. Du får fast ukentlig veiledning hos overlege, samt psykoterapiveiledning mens du er i utdanningen. Undervisningen for LiS3 internt gis for hele ABUP, slik at du blir kjent med LiS3 på tvers av ABUP`s lokasjoner. Du deltar også ved regionale samlinger flere ganger i året, noe som bidrar til kontaktetablering og nettverksbygging med legemiljøet i vår helseregion.

Hele spesialiseringen vil bli gjennomført ved Sørlandet sykehus HF.

Videre tilbyr vi et 100 % vikariat for LiS3/ LiS1- venter. 
Vikariatet har ett års varighet, med mulighet for forlengelse. Som vikar får du et innblikk i vårt spennende og brede fagfelt. Du får en grundig innføring og følger så et løp gjennom for eksempel akutt- eller akutt-ambulant arbeid, nevropsykiatrisk team og sped- og småbarnsteam (0-5 år). Du får ukentlig veiledning hos overlege samt at det legges opp til mester-svenn læring.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, en før-samtale eller omvisning.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Helhetlig utredning og diagnostisering av barn og unge 0-18 år
 • Behandling av barn, ungdom og familier med både (familie)terapeutiske og medikamentelle intervensjoner
 • Veiledning av foreldre
 • Samarbeid med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Tett samarbeid og veiledning av samarbeidspartnere i første linje (kommunal helse, barnehage/skole, PPT, barnevernstjeneste)

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Du har fullført LiS1 ved tiltredelse i fast stilling. Leger som venter på LiS1 er velkommen til å søke på vikariatet.
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig
 • Du liker å jobbe både tverrfaglig i team og selvstendig
 • Du har kapasitet til å reflektere, reagere fleksibelt, tåle tvil
 • Du viser tilstedeværelse og engasjement
 • Du jobber pålitelig og fleksibelt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst samt individuelt tillegg
 • Dekking av utgifter i forbindelse med spesialisering og kurs
 • Arbeidstid på dagtid
 • Fleksibel arbeidstid kan avtales
 • Et helhetlig utdanningsløp som kan tilpasses individuelt, i Kristiansand
 • Engasjerte, faglig dyktige kollegaer og godt teamarbeidsklima
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling

 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle tidligere spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Indra Laetitia Simhan
Tittel: Med. faglig rådgiver/ overlege
Telefon: 450 91 574
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Margit Langerak
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 947 80 756
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Kristiansand 
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image