Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du nyutdannet lege som venter på LIS1-stilling eller allmennlege som trenger erfaring innen psykiatri? Ønsker du å arbeide i et sosialt, engasjert og spennende miljø?

Sykehus Telemark HF er et mellomstort akuttsykehus og derfor meget egnet og attraktivt med tanke på læring og kompetanseutvikling. Vi har et høyt fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø samt å ivareta og utvikle gode strukturerte utdanningsløp for våre leger i spesialisering.

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er en godkjent utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering. Vi har 3 stk. LIS1-stillinger, 20 stk. LIS3-stillinger innen psykiatri og 2 stk. LIS3-stillinger innen rus og avhengighetsmedisin.

Flere av våre LIS er ferdig med sin spesialistutdanning, og går over i faste overlegestillinger ved klinikken. Dette i sammenheng med permisjoner gjør at vi lyser ut 3 stk. vikariatstillinger i 100% med ett års varighet. 

Tiltredelse snarest, eller etter avtale. 

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden.  Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Kliniske arbeidsoppgaver: Utrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutte og kroniske psykiske lidelser
 • Delta i tverrfaglige behandlingsteam
 • Samarbeide med pårørende og aktuelle instanser 
 • Delta i klinikkens vaktordning. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, som venter på LIS1-tjeneste, allmennlege i spesialisering eller norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1-tjeneste i Norge eller tilsvarende
 • Evne til å uttrykke deg godt på norsk, eller annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra psykiatri/rusbehandling/barn og ungdom er ønskelig
 • Tidligere sykehuspraksis er å anse som en fordel
 • Gode datakunnskaper, gjerne erfaring fra DIPS journalsystem
 • Politiattest

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for psykisk helsevern
 • Kommuniserer åpent og tydelig 
 • God til å lytte og skape gode relasjoner 
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team, men med god evne til å arbeide selvstendig
 • Målrettet, initiativrik og strukturert
 • Fleksibel og høy arbeidskapasitet
 • Bidrar positivt til et faglig og godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet  vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med muligheter for læring og kompetanseutvikling
 • Mulighet til å delta på klinikkens ukentlige undervisningsopplegg for LIS1 og LIS3
 • Mulighet til å delta på kurs i regi av klinikkens fagseksjon
 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Meget god pensjonsordning i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Mulighet for personalbolig og personalbarnehage
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, kunstforening, quiz-kvelder og gode avtaler som medlem av Den norske turistforeningen (DNT)
 • Godt kollektivtilbud (tog/buss) og relativt kort reisevei til hovedstaden. Nærhet til vakker natur, fjell og sjø. 

Spennende fagmiljø i utvikling
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ansatt 2 stk. overleger med doktorgrad. Ved interesse for forskning, er det mulighet for samarbeid med etablerte forskningsmiljøer. Vi har ansatt psykoterapiveiledere innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og gruppeterapi, og klinikken kan legge til rette for utdanning og veiledning innen kognitiv terapi.   

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Nina Nysted
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4790124226
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Stab Lis leger, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien