Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sundvollen legesenter søker etter ny fastlege til en spennende og variert jobb i en kommune med høy aktivitet, nydelig natur og sentral beliggenhet. Legesenteret ligger beleilig til med kort avstand fra både Oslo og Hønefoss, lett tilgjengelig med bil og kollektivtransport. Sundvollen og Vik er et område i vekst med pågående større utbygginger og tilstrømming av nye innbyggere.

Det er for tiden 1 ledig hjemmel ved Sundvollen legesenter, samlokalisert med annen veletablert fastlege, en LIS1 lege og tre stabile helsesekretærer i deltidsstilling. Hjemmelen driftes med selvstendig næringsdrift og innebærer vanlig fastlegevirksomhet. Listestørrelse er på 800 pasienter med mulighet til utvidelse. Legekontoret holder til i lyse og trivelige lokaler i første etasje, med gratisparkering. Det er et godt arbeidsmiljø på legekontoret, velutstyrt LAB og undersøkelsesrom.
 
Sundvollen legesenteret er godt utstyrt og benytter Pridok journalsystem som er web-basert. Har IP telefoni og gode løsninger for videokonsultasjoner og digital kommunikasjon med pasientene via Helse Norge. Legesenteret tilstreber å holde høy faglig standard og jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre og innarbeide rutiner for pasientmottak.
Avtroppende lege har rett til å overdra sin praksis iht ASA 4310. Det må påregnes et vederlag for inntreden i etablert praksis. Kommunen er ikke delaktig i forhandlinger om overdragelse med avtroppende lege.
 
Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/.
Overtakelse 1. september, eller etter avtale.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere
 • Samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.)
 • Fastlegen plikter å delta i interkommunal legevakt
 • Kan tillegges 20% annet offentlig allmenlegearbeid

Kvalifikasjoner:
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper:
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid, inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 
Vi tilbyr:
For ALIS
Hole kommune er registrert utdanningsvirksomhet.
Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid med ALIS og kommunen.
Andre opplysninger
Hole kommune har i dag 7 fastleger, fordelt på 3 legekontor. Det avholdes ALU 2 ganger i året og det er godt oppmøte.
For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med fastlege Synne Dahle Frimanslund tlf 31 41 50 05, epost sdfrimanslund@gmail.com.
For spørsmål om ALIS, kommunal organisering osv ta kontakt med kommuneoverlege Rolf Richard Qvernheim tlf 901 81 838, epost rolf.qvernheim@hole.kommune.no. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hole kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Solheim
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 97790057
E-post: marianne.solh@hole.kommune.no
Navn: Rolf Richard Qvernheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90181838
E-post: rolf.qvernheim@hole.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sundvollen
Kleivstadgata 1
3531 KROKKLEIVA
Søk på stillingen