Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid (ELS), er det ledig en fast 100 prosent stilling som allmennlegespesialist eller allmennlege i spesialisering (ALIS).

Øya legesenter er et kommunale legesenter. Vi tilbyr legetjenester for egne listepasienter, D-nummer pasienter og til pasienter som ikke har fastlege i Trondheim. Vi bruker Helseplattformen som journalsystem. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med Legevakten i Trondheim, ALIS og SamLIS Midt og avdeling for smittevernarbeid og vaksinasjon.

I dag arbeider det syv leger ved senteret. En lege er overlege og medisinsk faglig rådgiver, to av legene er spesialister i allmennmedisin hvorav en med phD, tre leger er ALIS og en LIS1. Vi har fem erfarne helsesekretærer. Senteret har egen avdelingsleder med administrativt ansvar.

Ved legesenteret har vi fokus på å tilrettelegge for et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Spesielt prioriterer vi faglig utvikling med faste tidspunkt for internundervisning, tilrettelegger for nødvendig kursdeltakelse/seminarer og arrangerer faste fagdager for alle ansatte på kontoret. Legekontoret er tilknyttet Praksisnett og prioriterer deltakelse i kliniske studier. Vi er spesielt opptatt av god struktur og høy faglig kvalitet ved gjennomføring av supervisjon og veiledning av leger under spesialisering. For deg som blir ansatt tilrettelegger vi egenutvikling i trygge rammer. Alle ALIS tilbys ALIS-avtale. 

Dine viktigste oppgaver vil være: 
 • Fastlege med egen liste
 • Veileder for LIS 1/ALIS
 • Spesielt fokus på veilederrollen både som ALIS og spesialist. 
HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før du tiltrer stillingen. Oppstart er planlagt til 1. september 2024, eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling
 • Veilede LIS1/ALIS
 • Drive utviklingsarbeid på senteret
 • Arbeide i team

Kvalifikasjoner
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, være allmennspesialist eller ALIS
 • Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling 
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig forvalting
 • Du må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftelig
 • Dokumentert veilederkompetanse vil bli spesielt vektlagt for ansettelse

Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en person som kan samarbeide med kollegaer og enheten for øvrig 
 • Vi ønsker en med stort hjerte og godt humør og som skaper trygghet for andre
 • Vi ønsker en som kan skape trygghet for læring og som har spesielt gode og dokumenterte veilederegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Arbeidstid fra kl 0800-1530 og fleksitidsordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et trivelig arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver og arbeid i team
 • Det er gode utviklingsmuligheter
 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • ALIS-avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helge Holtskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40226762
Navn: Nina Reimers
Tittel: Overlege, medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 45218070
Arbeidssted
Prinsens Gate 1
7013 TRONDHEIM