Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli med på laget?

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og nevrologi. Medisinsk avdeling består av spesialitetene indremedisin, hjertesykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer og geriatri. Avdelingen består av poliklinikk og sengeposter, og har ca. 150 ansatte. Avdelingen yter spesialisthelsetjeneste til befolkningen i nord i Trøndelag hvor nedslagsfeltet utgjør ca. 43 000 innbyggere. Vi er et sykehus med stor bredde, med blant annet indremedisin, psykiatri, nevrologi, kirurgi/ortopedi, øye, ønh, føde/gyn og en fulldigitalisert røntgenavdeling. Vi har godt samarbeid mellom avdelingene våre og har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø!          

Namsos har en fin beliggenhet ved munningen av Namsen, og har flotte fritidsmuligheter som blant annet jakt, fiske, seiling og dykking. Naturen i området vårt består av Europas største, nordligste kystregnskog som inviterer til flotte turer. Du kan lese mer om Namsos og Namdalen her

Helse Nord-Trøndelag tilbyr LIS-utdanning innen 26 spesialiteter. Foruten spesialitetene  psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, må alle ha spesialiseringstid på universitetssykehus for å fullføre kliniske læringsmål del 3. Helse Nord-Trøndelag har avtale om spesialiseringstid ved St. Olavs hospital. Du finner mer informasjon om dette her.

Vi søker nå etter Lege før Lis1

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. Søknader vurderes fortløpende med rask tilbakemelding. Oppstart etter avtale. 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Visittgang i samarbeid med ansvarlig overlege/Lis3

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell §20a. Ved tiltredelse skal ikke politiattesten være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta egne avgjørelser, arbeide selvstendig og utvise godt faglig skjønn.
 • Gode samarbeidsegenskaper både i forhold til pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at søkeren behersker norsk både skriftlig og muntlig.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et trivelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom blant annet veiledning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Annbjørn Johansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 94830423
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske leger Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF
Havikvegen 8
7803 Namsos
Søk på stillingen