Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved UNN Harstad, Spesialistpoliklinikken, er det nå et ledig 100% vikariat for overlege i øyesykdommer. Vikariatet har tiltredelse snarest/etter avtale og har ett års varighet, med mulighet for forlengelse. Stillingsprosent kan justeres etter søkers ønske.

Øyepoliklinikken i Harstad er en del av Spesialistpoliklinikken, som er organisert under NOR-klinikken i UNN. Det er for tiden én overlege i 100%-stilling, tre sykepleiere i henholdsvis 100, 80 og 75 % stilling, og én optiker i 30% stilling tilknyttet øyepoliklinikkken. Virksomheten består av poliklinikk, okuloplastikk og injeksjonsbehandling. Det er ingen vaktordning, og arbeidstiden er kl. 8 - 16, uten addisjonell kvelds-, helge- eller helligdagsarbeid. 

Spesialistpoliklinikken for øvrig består av fem ulike fagfelt, herunder hud, revmatologi, nevrologi, øye og øre-, nese- og hals. Det er for tiden ca. 35 ansatte, bestående av leger, sykepleiere, audiografer, audiografassistent og kontorpersonale. Det er stedlig seksjonsleder med administrativt- og personalansvar, mens fagansvarlige er lokalisert til de respektive avdelingene ved UNN Tromsø.

Harstad er lokalisert på Norges største øy, Hinnøya, og er den nest største byen i Troms og Finnmark. Harstad har et veletablert og bredt barnehage- og skoletilbud, sistnevnte fra barneskole- til universitetsnivå. Byen har et velkjent kulturliv, og gir grunnet sin umiddelbare beliggenhet til hav og fjell, mulighet for et innholdsrikt friluftsliv året rundt. Lofoten, Senja og Tromsø kan nås via bil eller båt innen en tidsramme på 2 - 4 timer. 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk: Utgjør hoveddelen av arbeidsoppgavene, og innebærer pasientrettet arbeid innenfor samtlige diagnosegrupper man finner i sekundær øyehelsetjeneste for øvrig.
 • Kirurgi: Det gjøres ukentlig okuloplastiske inngrep i form av tåreveissonderinger og -intubasjoner, blefaroplastikk, fjerning av mindre periokulære lesjoner og korreksjon av ptoser, en-og ektropion. Det er ikke et krav at vikar deltar i kirurgisk virksomhet.
 • Injeksjonsbehandling: Øyepoliklinikken har en egen injeksjonsenhet for behandling med anti-VEGF, med to ukentlige behandlingsdager. De tre sykepleierne på poliklinikken utfører injeksjonene, mens lege har det medisinskfaglige ansvaret og vurderer resultater av forundersøkelser, beslutter indikasjon, endring av medikament, intervall og eventuell avslutning av behandling. Det er ikke et definitivt krav at vikar deltar i injeksjonsbehandling.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon med spesialistgodkjenning i øyesykdommer
 • Søker må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til DIPS Arena er en fordel

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Moderne utstyr
 • Gunstig arbeidstid med fri i helger og høytider, ingen vakt
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Julie Andersen Bygland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 77015032
E-post: julie.liv.andersen.bygland@unn.no
Navn: Emina Bektesevic Holmlund
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77015374
E-post: emina.bektesevic@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialistpoliklinikken Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavs gate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen