Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker en fast overlege/lege til avdeling for smittevern og beredskap. Stillingen er knyttet til seksjon for resistens og infeksjonsforebygging.

Avdeling for smittevern og beredskap består av rundt 40 medarbeidere. Avdelingen har et særskilt ansvar for smittevernberedskap, smittevern i helsetjenesten og antimikrobiell resistens (AMR) og har oppgaver innen rådgivning, overvåking og forskning. Vi har et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt bl.a i samarbeid med ECDC og WHO. Avdelingen er en av flere fagavdelinger i område for smittevern.

Som ansatt i avdelingen vil du bidra til l å styrke vår rådgivning, overvåking og beredskap for å forebygge infeksjoner og antimikrobiell resistens, samt styrke forskning innen fagområdet.

Område for smittevern er et av seks organisatoriske områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, for de nasjonale vaksinasjonsprogrammene og for en rekke referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi.

 

Arbeidsoppgaver

 • Styrke rådgivning og overvåking av antimikrobiell resistens, antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Delta i instituttets arbeid rundt antimikrobiell resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner og bistå i utbruddshåndtering både nasjonalt og internasjonalt
 • Være pådriver for forskning  som styrker kunnskapen rundt antimikrobiell resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Bidra til å iverksette avdelingens ansvar for oppfølging av oppgaver gitt i nasjonale strategier og handlingsplaner innen smittevern og antimikrobiell resistens
 • Bidra til kommunikasjon og besvare mediehenvendelser på området
 • Delta i beredskapsarbeid, inkludert håndtering av sykdomsutbrudd og deltakelse i vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon og erfaring fra norsk helsetjeneste, fortrinnsvis med spesialitet innen mikrobiologi eller infeksjonsmedisin
 • Erfaring med medisinsk mikrobiologi eller smittevern, men annen relevant arbeidserfaring vurderes
 • Forskningskompetanse vil bli vektlagt
 • Kjennskap til epidemiologi, registerarbeid og helseanalyser er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med saksbehandling og skriftlig utarbeiding av råd og veiledning samt kommunikasjon og mediehenvendelser er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid i tverrfaglige team
 • Evne til å arbeide selvstendig og utvise fleksibilitet
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert, nøyaktig og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i trivelig og aktivt miljø
 • Arbeidsoppgavene vil utformes ut fra avdelingens behov, samt søkers kompetanse og interesse
 • Stilling som lege/overlege og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Hanne-Merete Eriksen-Volle
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 92 41 94 77
Navn: Siri Laura Feruglio
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: +47 90 92 37 87
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, Folkehelseinstituttet FHI
Lovisenberggata 8
0456 OSLO