Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Innlandet Hamar er ett av to sykehus i divisjon Elverum-Hamar.
På Hamar bedrives urologi, karkirurgi og mamma-endokrin og plastikk kirurgi med et primæropptaksområde på 370 000, gastrokirurgi med primæropptaksområde på 140 000, med tertiær vaktordning i urologi, kar og gastrokirurgi, tilknyttet en røntgenavdeling med stor endovaskulær virksomhet. I 2019 hadde disse fire seksjoner 6937 inneliggende pas, 2580 dagkirurgiske og 23170 polikliniske konsultasjoner.

Vi bedriver alle typer gastrokirurgiske, urologiske, karkirurgiske og mamma-endokrin-operasjoner bortsett fra spesialiserte sentraliserte inngrep. Vi satser sterkt på miniinvasive teknikker, så som laparoskopi og robotkirurgi.

Hamar sykehus har sentralisert traumefunksjon for tidligere Hedmark fylke, og er et av de største traumemottakene i Norge utenfor universitetssykehusene med ca 450 traumer/år.
For tiden er vi 7 gastrokirurger og 4 leger i spesialisering på seksjonen. Vi har daVinci Xi robot hvor vi p.t. opererer større brokk, rectumcancer og rectopexier samt fundo/refundo. I tillegg utføres en økende andel lap. cholecystektomier på roboten. Colonkirurgien er i all hovedsak laparoskopisk, vi har en omfattende proktologisk virksomhet med pasienttilstrømning fra hele landet. Vi har et meget godt samarbeid med gastromedisinsk avdeling og kirurgene deltar i all former for endoskopisk virksomhet, inkludert ERCP.

Vi har følgende stilling ledig:
En av våre overleger tilknyttet robot-programmet går over i annen stilling og vi har dermed ledig 100%  fast overlegestilling på seksjonen. I utgangspunktet ser vi etter en overlege med kompetanse innen colo-/rectal-operasjoner med interesse for å delta i robotassistert kirurgi. Dersom interessante søkere ikke innehar robotkirurgisk erfaring er det aktuelt å tilby opplæring i dette hos oss. Stillingen er ledig f.o.m. 15/8 2024.

Gastrokirurgisk seksjon er for tiden lokalisert i Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegestillingen er beregnet til vaktbærende stilling 7-delt med 6 avspasseringsuker i året i tillegg til vanlig ferie. På sikt er det et mål å utvide staben til 8-delt vakt. Vi er en bred gastrokirurgisk avdeling hvor alle leger er deltagende i det meste av kirurgien, inkludert onkologisk kirurgi, traumer og komplikasjonskirurgi og oppfølging fra egen og andre poster. Vi har daglig visittgang, poliklinikk, gastrolab, operasjon, dagkirurgi, utdanning og veiledning av LIS samt forskning og kvalitetssikring som alle overleger deltar aktivt i. Hamar har intervensjonsvakt som eneste sykehus i regionen, og dermed også et særlig ansvar for akutte endoskopier. Dette vil vi drive aktiv opplæring på for alle overleger som ansettes hos oss. Overlegene ved gastrokirurgisk seksjon har jevnt over et stort operativt volum. 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Norsk spesialistgodkjenning i gastroenterologisk kirurgi

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Jobbe i team og spille hverandre gode.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten med ønske om kontinuerlig forbedring og videreutdanning.
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Personlig egnethet med fokus på samarbeid, kollegastøtte, fleksibilitet, teamarbeid og sosialt aktiv i gjengen er noe vi vektlegger hos oss.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Gregussen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 99738338
E-post: hilde.gregussen@sykehuset-innlandet.no
Navn: Trygve Thorsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 93433693
E-post: trygve.thorsen@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar