Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ferdig LIS1 og vil videre til allmennmedisin?
Det er nå ledig en 2- årig introduksjonsstilling i næringsdrift fra 1.august eller omgående i fastlegepraksis for leger i spesialisering til allmennmedisin. Legen jobber uten listeansvar på etablerte legers liste ved senteret. Det  garanteres stedlig veiledning og utdanningsstøtte gjennom alis-avtale med Stavanger kommune, og stillingen gir tellende uselektert praksis i utdanningsløpet til allmennspesialist.
Det medfølger vaktplikt ved Stavanger legevakt på linje med de forpliktelsene som gjelder fastlegene i Stavanger, og inntil en dag per uke kan bli avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid, på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. 

 Stavanger medisinske senter har 8 fastlegehjemler, 2 utdanningsstillinger (Lis1 og Lis3 ) og  7,2 årsverk helsesekretærer.  Senteret har eget treningsrom for ansatte, og er tilknyttet kiropraktor og privatpraktiserende spesialist i fysikalsk medisin. Stavanger medisinske senter er sentralt plassert med umiddelbar nærhet til et godt kollektivtilbud. Det er høy veiledningskompetanse ved senteret

Journalsystem : CGM

Kontakt;  Daglig leder Peter Christersson tlf 99394034 

Kvalifikasjoner: 
  • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
  • Rett til trygderefusjon
  • Godkjent LIS1/Turnus
  • Krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Personlige egenskaper:
  • Personlig egnethet vektlegges i stor grad
  • Evne til samarbeid og mottagelse av veiledning/supervisjon
  • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne tilsvarende C1 nivå
Vi tilbyr:
  • Alis avtale i introduksjonstiden
  • Fast veileder
  • Deltagelse i kommunens introduksjonsprogram for nye leger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen - samfunnsmedisinsk avd.
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og fastlege
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommunen.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
Telefon: +4741015155
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger medisinske senter
Sverdrupsgt. 23
4007 STAVANGER
Søk på stillingen