Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig et vikariat  (spesialitet nevrologi) fom 01.09.24 - 28.02.25, Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering. Det kan bli muligheter til forlengelse.

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE (Avdeling for kompleks epilepsi) er en avdeling i Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken. Avdelingen er en institusjon som har et nasjonalt ansvar for personer med vanskelig kontrollerbar epilepsi. SSE behandler den delen av epilepsipopulasjonen i Norge som har farmakoresistente anfall og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art, eller som skal utredes med spørsmål om epilepsikirurgi. Det gjøres en bredt anlagt epileptologisk utredning, hvori inngår diagnostisering og optimal behandling av epilepsi- og anfallstype, og en vurdering av evt. uheldige konsekvenser for yrke, skole og sosial fungering. Pasienter henvises fra nevrologer og pediatere, fortrinnsvis fra nevrologiske avdelinger og barneavdelinger, og psykologer over hele landet.

Avdelingen består bl.a. av seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, seksjon for barn og ungdom med epilepsi og seksjon for klinisk nevrofysiologi. Vi har en egen seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi og en seksjon for klinisk service.

Den kliniske virksomheten består av diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av epilepsipasienter. Vi har et godt tverrfaglig miljø og nært samarbeid med leger og annet fagpersonell på de øvrige seksjoner ved SSE, og også med leger på nevrokirurgisk avdeling.

Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering består av 3 sengeposter med totalt 52 sengeplasser pluss poliklinikk.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Leger i spesialisering er medisinsk ansvarlig i tverrfaglig team i tett samarbeid med overlege på sengepost, og deltar i ordinær vaktturnus
 • Det er p.t. 6-delt primærvakt (hjemmevakt)
 • Deltagelse i intern undervisning
Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha fullført læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
Personlige egenskaper
 • Det legges stor vekt på personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, god struktur og høy arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Et utfordrende og spennende fagmiljø med bredt samarbeid med andre spesialiteter og tverrfaglig team
 • Hjemmevakt. Avdelingen har ikke ø.hj.funksjon
 • Lønn etter overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Molteberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4767501118
Arbeidssted
Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, Oslo universitetssykehus HF
G. F. Henriksens vei 29
1337 Sandvika
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image