Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nå har du sjansen til å bli fastlege i Norges mest attraktive by!

0-hjemmel i etablert legepraksis.
Listetak anslagsvis 800 pasienter for ALIS og 800-1000 pasienter for spesialist i allmennmedisin, oppbygging av listen blir i samarbeid mellom kommunen og hjemmelshaver. Listelengde vil avhenge av eventuelle andre kommunale allmennlegeoppgaver. 

Saga Med AS legesenter: 1 stk 0-hjemmel i næringsdrift.
Saga Med AS er et nytt legesenter etablert i 2022 i ny lokaler, med 1 fastlege som er spesialist i allmennmedisin. Det er plass til 4 leger. Alle legekontorer er lyse med god plass, og eget GU-avlukke. Ekspedisjon med avlukke, stort venterom, velutstyrt laboratorium, skiftestue og kjøkken/møterom. Lett adkomst og universell utforming. Heis med plass til båretransport. Saga Med er plassert sentralt i Smeaheia like ved Trim Tower. God parkering for både pasienter og ansatte.
Alt nødvendig utstyr er tilgjengelig, inkl. dataoppsett, EKG, spirometri, 24-h-BT og audiometri. Pridok journalsystem. Nøkkelklare kontorer – klar til bruk fra første dag. Lave kostnader, og mulighet for fleksibel ressursutnyttelse i oppstartfasen. Egner seg godt til oppstart av null-liste. 
Oppstart etter avtale
 
Sandnes kommune satser på fastlegeordningen og har gjort en rekke tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for fastlegene. Vi har også flere fastlønnsleger på legevakt som dekker nattevakter for å avlaste fastlegene. Vi har fokus på samhandling med øvrige kommunale tjenester. Vi er opptatt både av å rekruttere og å beholde leger og har blant annet rekrutteringstilskudd, sykedagskompensasjon for leger og deres barn samt gratis tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)
Under avsnittet "Vi tilbyr" kan du lese mer om de gode vilkårene som fastlege i Sandnes kommune
Her finner du også mer informasjon om å være fastlege i Sandnes kommune:
www.sandnes.kommune.no/sti/jobb-i-Sandnes-kommune/fastleger/

Kontaktpersoner:

Saga Med AS: Lege Geir Pasi Gilje tlf. 412 75 747
Administrasjon: Grethe Finnås, grethe.finnas@sandnes.kommune.no, tlf. 97527375

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegehjemmel med næringsdrift. Listetak anslagsvis 800 pasienter for ALIS og 1000 pasienter for spesialist i allmennmedisin, oppbygging av listen blir i samarbeid mellom kommunen og hjemmelshaver. Listelengde vil avhenge av andre kommunale allmennlegeoppgaver. 
 • Inntil 20% kommunal bistilling på helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem eller andre kommunale legeoppgaver. Kommunen legger stor vekt på interesse og ønsker deltagelse i legevakt.

Kvalifikasjoner
 • Det er krav om norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Det er krav om godkjent norsk turnustjeneste/LIS1, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Rett til trygderefusjon
 • Påbegynt videreutdanning i allmennmedisin, eller ferdig spesialist i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Søkere uten nordisk morsmål må dokumentere språkkunnskaper tilsvarende minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper
Sandnes søker deg som er:
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • God til å samarbeide i team
 • Faglig dyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Har vilje til å dele kunnskapen din med andre
 • Pålitelig og forutsigbar

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd på kr. 300.000,- 
 • Garanti for basistilskudd opp til 800 pasienter i inntil 2 år etter oppstart med listetak på minimum 800 pasienter
 • Kompensasjon for sykt barn/syk barnepasser og egen sykdom i inntil 10 dager
 • Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. Du kan oppfylle allelæringsmålene i nytt utdanningsløp i kommunen, også institusjonstjeneste
 • Sandnes kommune dekker abonnement på NEL for leger i kommunen
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Dyktige og engasjerte veiledere i allmennmedisin
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Saga Med AS
Kontaktpersoner
Navn: Geir Pasi Gilje
Tittel: Lege
Telefon: 41275747
Navn: Grethe Finnås
Tittel: Rådgiver/administrasjon
Telefon: 97527375
E-post: grethe.finnas@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes Kommune
Larsamyrå 1
4313 SANDNES